Erstatning etter mobbing på skolen

Publisert: 25.03.2022

Er på utkikk etter info om det foreligger reell sjans for og ta opp en sak fra videregående skole, angår rasistisk mobbing. Der en lærer mobbet meg. Var tilbake i 2003. Har ikke noe skade, men fikk ikke utdanning før 10 år senere. Og føler det har da vært stor økonomisk tap i forhold til hva yrke jeg gikk inn. Samt mye annet som bidrog til hvordan livet utspillet seg.

Svar:

Det følger av opplæringsloven at skolen skal ha nulltoleranse for blant annet mobbing. Dersom du mener at du har blitt mobbet på skolen, som har ført til psykisk eller fysisk skade, vil du kunne kreve erstatning, dersom skolen ikke har grepet tilstrekkelig inn, eller har hatt manglende tiltak. I slike tilfeller kan man rette erstatningskrav mot den kommunen skolen ligger i.

Det er mulig å søke rettferdsvederlag for tapt skolegang, gjennom Stortingets oppreisningsordning. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/om-udir/rettferdsvederlag-oppreisning-for-tapt-skolegang/

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: