Erstatning etter feil diagnose

Publisert: 11.01.2022

Er det tilfeldigvis noken advokater som kan hjelpe meg med erstatning med tap av studie- og oppvektskunnskap grunna til feildiagnose med ADHD som eg no nylig fikk diagnose på i 2021.

Svar:

Du kan ha rett på pasientskadeerstatning på grunn av feildiagnostisering. Du melder skade på www.npe.no . NPE vil dekke advokatkostnader dersom de erkjenner ansvar for feilbehandling.

Del denne artikkelen: