Erstatning for skade fra barndommen

Publisert: 23.05.2022

Da jeg var 36 år, fikk jeg vite at det var min far som hadde satt meg ut tidlig en morgen i 1976. Min far var full, og sovnet godt. Jeg ble funnet, men med 3 grads frostskader. 9 av 10 fingre har misdannelser. Har kronisk artritt i 18 av leddene. For 2 år siden startet plagene. Klarer ikke kneppe knapper heller. Har jobbet som håndverker hele livet. Er over 20 år til pensjon. Ikke mulighet slik jeg har det i dag. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Med mindre du har egne forsikringer som kommer til anvendelse, er det dessverre ikke annet å gjøre enn å samarbeide godt med NAV.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: