Erstatning for sykdom etter mobbing

Publisert: 24.10.2022

Jeg er nå 40 år - uten utdannelse og flere hundretusen i studiegjeld, samt tap av arbeidsinntekt oppgjennom grunnet angst, depresjoner, frykt, mm. Jeg er nylig diagnostisert med fibromyalgi, ADHD, unnvikende- og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvor fibro og begge personlighetsforstyrrelsene mest sannsynlig er grunnet mobbing fra 6-10. Jeg lurer på om det er en måte å få slettet/tilbakebetalt studiegjeld. og evt. også oppreisning for tapt inntekt og psykiske plager?

Svar:

Dersom du har helseplager som følge av mobbing, bør du kontakte en advokat som jobber med personskadeerstatning for en gjennomgang. Disse sakene er dessverre alt for kompliserte til at en kan gi noe fasitsvar basert på så lite informasjon som her. Bruk gjerne tjenesten "Finn advokat" på siden her for å finne en advokat der du bor.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: