Etterbetaling av barnepensjon

Publisert: 05.05.2023

Jeg er oppvokst i et fosterhjem. Min mor døde da jeg var liten. Min far døde da jeg var 16 år. Jeg står ikke oppført under han i folkeregisteret, og har derfor ikke fått utbetalt barnepensjon etter døden til min far. Jeg har sendt en søknad til Tingretten om å få bekreftet farskapet, og lurer på om jeg da vil få etterbetalt disse pengene. Eventuelt hvor lang tid vil ta før jeg får svar fra tingretten. Det er snakk om en sum på litt over kr 60 000. Sendte de søknaden per post for en uke siden.

Svar:

Dersom du har mistet din mor, og ikke er registrert med far i folkeregisteret, skal du i utgangspunktet behandles som om du har mistet begge foreldrene ved vurdering av om du har krav på barnepensjon.

I utgangspunktet har du rett på barnepensjon til og med den måneden du fyller 18 år. Du kan får utbetalt barnepensjon til og med den måneden du fyller 20 år, hvis du er foreldreløs og under utdanning, eller er lærling/praktikant og til og med den måneden du fyller 21 år, hvis du er under utdanning, eller er lærling/praktikant, og dødsfallet til en av foreldrene skyldes yrkesskade eller yrkessykdom.

Når det gjelder krav om fastsettelse av farskap til tingretten, så kan den lokale tingretten svare deg på forventet saksbehandlingstid for din farskapssak. Det kommer an på flere faktorer, blant annet om det er avgitt DNA-prøve, eller om dette må innhentes i løpet av prosessen. Tingretten vil kunne veilede deg på hva som gjelder konkret i din sak, men erfaringsmessig tar det flere måneder å få avklaring i en slik sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: