Falsk bekymringsmelding

Publisert: 08.06.2022

Det har blitt sendt inn falsk bekymringsmelding på meg som hevn for noe som gjelder min eks-samboers familie. Vedkommende som meldte bekymring kom med en rekke falske påstander og jeg synes dette er unødvendig bruk av barnevernets ressurser. Vedkommende meldte inn med sitt fulle navn, så jeg vet hvem det er. Kan jeg anmelde vedkommende til politiet? Hvis ja, på hvilket grunnlag og hvilke paragrafer?

Svar:

Når barnevernet mottar bekymringsmeldinger så er de pliktig å vurdere om det er grunnlag for å undersøke saken videre. Om de velger å åpne en undersøkelsessak, vil de gjøre de grep som de mener er nødvendig for å avklare barnets omsorgssituasjon. Det er som regel samtaler med foreldrene, barnet og innhenting av dokumentasjon fra ulike instanser som skole, helse mv. Barnevernet etterforsker ikke om bekymringsmeldinger er falske, men er forpliktet til å vurdere det de får presentert og om det er risiko for at et barn ikke har gode nok omsorgsbetingelser. Når bekymringsmeldingen er signert kan de også kontakte personen som har meldt bekymring, for å få ytterligere informasjon derfra.

Når det gjelder å anmelde den som innga bekymringsmeldingen, så har du lov til å anmelde dette til politiet om du ønsker det. Politiet vil da foreta en vurdering av om det er et straffbart forhold, og hvordan de vil følge det opp med eventuell etterforskning og reksjon. Du kan kontakte politiet direkte for å inngi anmeldelse.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: