Far betaler ikke barnebidrag

Publisert: 17.03.2023

Far betaler ikke barnebidrag, men har en inntekt på nesten 780.000,-. Han tjener også penger på oppdrag i militæret. NAV innkreving sier det ikke er mer å trekke fra lønn. Far eier i tillegg hus, og har ikke noen anmerkninger. Mistanke om utenlandsk konto og eget enkeltpersonforetak. Noe man kan gjøre med dette?

Svar:

Av vedtaket du har fått fra NAV, skal det fremgå hva slags inntekt far har etter deres opplysninger. Dersom du mener at de har lagt et uriktig inntektsgrunnlag til grunn for vedtaket, er det mulig for dem å skjønnsfastsette hans inntekt. Det betyr at de vurderer hva han burde hatt i inntekt, og benytter denne skjønnsmessige verdien ved vurdering av hans bidragsevne.

Når det gjelder tvangsinndrivelse av bidraget, så er problemstillingen noe annen. Om han av NAV innkreving blir vurdert å ikke ha midler de kan trekke fra lønn, så får de ikke drevet inn bidraget. Jeg vil råde deg til å kontakte saksbehandleren din i NAV og be om rådgivning, for å se hva dere kan foreta dere, slik at du får bidraget. Du vil også kunne ha krav på bidragsforskudd direkte fra NAV, frem til far er søkegod igjen, om du oppfyller vilkårene for dette.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: