Far har ikke råd til samvær

Publisert: 21.09.2023

Barnet (8) skal være hos far i julen, vi har annenhver ferie hver. Far sier hele tiden at han ikke har penger til samvær. Han sender også bilde av dette til mor. Far hadde verken råd til samvær forrige sommer eller denne sommeren, heller ikke i høstferien for å besøke/få besøk av barnet. Hva gjør jeg? Er det riktig at jeg skal sende barnet til far som har så utstabil økonomi?

Svar:

Hvis far gir uttrykk for at han ikke har nok midler til å forsørge seg selv og barnet gjennom et samvær i ferien, bør dere ha en klar dialog rundt dette i forkant, eventuelt be om time til samtale ved familievernkontoret for å få avklart situasjonen hans.
Samvær og relasjon mellom foreldre og barn er viktig, samtidig som det er viktig at barnet får dekket grunnleggende behov for mat mv. under samværene. Om fars situasjon er så marginal at han ikke har råd til å betale for mat til barnet, og han ikke klarer å avhjelpe dette ved hjelp av NAV eller andre hjelpeinstanser, bør dere ha en diskusjon om samværet skal opprettholdes som avtalt, eller om dere bør gjøre justeringer i det avtalte samværet. Dere har begge et felles ansvar for at barnet deres er forsvarlig ivaretatt.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: