Får ikke 100 % sykepengegrunnlag fra NAV

Publisert: 20.04.2023

Har i 16 år hatt 2 jobber. 1 100 % og en deltidsstilling som brannmann 25,4 % stilling. Er sykemeldt fra hovedarbeidsgiver 100 % men ikke fra brann. Tjener 720 000,- i 100 % stilling som jeg er pr.dd sykemeldt i. Som brannmann tjener jeg i snitt pr.år 209 000,-. Sykepenger blir utbetalt fra NAV og ikke forskuttert fra arbeidsgiver. Saken er at NAV beregner 77,42 % av min samlete inntekt av sykepengegrunnlaget fra arbeidsgiver som jeg tjener 720 000,-. Er dette rett?

Svar:

Ja, dette kan være rett.

Når man er sykmeldt kun fra ett av flere arbeidsforhold, får man som regel ikke dekket hele inntektstapet i den stillingen man er sykmeldt fra. Begrunnelsen for dette er at du ikke har krav på 100 % sykepenger siden du jo er vurdert som arbeidsfør i brannmann-stillingen din. Derfor foretas en gradering av sykepengene, med rettslig grunnlag i folketrygdloven § 8-13 (2).

Hvis det ikke følger av vedtaket du har fått hvordan NAV kom frem til 77,42 %, så anbefaler jeg deg be NAV vise deg hvordan de regnet seg fram til dette tallet.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: