Får ikke bonus pga sykemelding

Publisert: 29.09.2022

I firmaet jeg arbeider mottar vi en årlig bonus som utbetalt i juni og desember. I september 21 ble jeg sykemeldt og fikk ikke bonus til jul. Argumentet (startet i september) er at jeg ikke har noe kontrakt om bonus. Alle fast ansatte har en muntlig avtale om bonus som har vært utbetalt i x antall år, også i desember 21. En annen ansatt som var sykemeldt fikk bonus både i juni og desember. Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle på denne måten? Jeg fikk bonus ved 2 barselpermisjoner.

Svar:

Ofte er bonusordninger nærmere beskrevet i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidskontrakt. I fravær av skriftlige bestemmelser vil det være åpent for tolkning avhengig av tidligere praksis mv. Dersom arbeidsgiver i saken her har betalt bonus til andre ansatte uavhengig av hhv sykdom, permisjoner mv., vil dette være et argument for at bonus skal utbetales uavhengig av arbeidsinnsats. Dersom praksis i tillegg varierer uten saklig begrunnelse for forskjellsbehandlingen og andre ansatte har fått bonusutbetaling til tross for sykefravær gjennom året, kan dette også være et argument for at du har krav på bonus.

Min anbefaling er å diskutere saken med bedriftens tillitsvalgte og deretter fremme et skriftlig krav om å få utbetalt bonus. Kravet kan begrunnes med både tidligere praksis og at andre ansatte har fått bonus uavhengig av sykefravær. Lykke til.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: