Får ikke erstatning for skade skjedd i utlandet

Publisert: 15.02.2023

Skadet en ankel i 2020 i Canada, ble sendt hjem pga corona. Det var ingen mulighet for å dra til legen for alt var stengt ned. Etter 6-7 måneder kom jeg meg til legen da det fortsatt var vondt, der fikk jeg bekreftet at det var 3 brudd i ankelen. Videre ble jeg operert, men det hjelp ikke. Skal operere på nytt. If har avsluttet saken og har sagt at jeg ikke får utbetalt noe erstatning fordi de mener at skaden skjedde senere. Har mistet mye bevegelighet. If har avsluttet saken, klagefristen er 2 måneder.

Svar:

Jeg anbefaler at du legger frem saken for en advokat som arbeider med personskadesaker. Advokaten kan da vurdere din sak og gi deg konkrete råd. Pass på å være tidlig nok ute til at advokaten kan vurdere saken før frister går ut. I forsikringssaker vil både klage til Finansklagenemnda og rettslige skritt (stevning/forliksklage) avbryte fristen. Bruk gjerne "Finn advokat"-tjenesten på siden her til å finne en advokat som kan hjelpe deg.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: