Får ikke utbetalt lederbonus grunnet oppsigelse

Publisert: 28.02.2022

Min tidligere arbeidsgiver har bestemt at jeg ikke får utbetalt lederbonusen, siden jeg ikke lenger arbeider i selskapet. Bonus fikk jeg oversendt i februar/mars, uten vedlagt policy eller med informasjon hvor den kan finnes. I februar i år, avviser de utbetaling av bonus, og viser til en policy jeg ikke har sett før, hvor det står at jeg må være ansatt og ikke i oppsigelse når utbetalingen skjer. Bonus er for 2021, og jeg var ansatt hele året. Hvem har informasjons- eller undersøkelsesplikt?

Svar:

Arbeidsforhold er avtalebasert, slik at det i hovedsak er det som er avtalt mellom partene som gjelder. Dette blir altså et spørsmål om en tolking av din ansettelsesavtale og de vilkår som du er presentert av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven har ikke egne regler for bonusberegning eller bonusutbetaling, men en bonusordning er en lønnsavtale på lik linje med fastlønn og timelønn. Det kan være spesielle forutsetninger og vilkår som gjelder. Men normalt er bonus noe en har "arbeidet for" og derfor vil ha krav på, med mindre det er klokkeklare regler som er forhåndsavtalt og som oppstiller regler og forutsetninger om et fortsatt ansettelsesforhold på utbetalings-/beregningstidspunktet. Her vil altså det som er avtalt for bonusordningen gjelde. Den ene parten kan ikke ensidig fravike inngått avtale eller forutsetningene for den inngåtte ansettelsesavtalen eller lovnader/garantier.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: