Får man lønnsøkning når man er sykemeldt?

Publisert: 27.05.2024

Hvis man er sykemeldt under en lønnsøkning og NAV utbetaler sykepengene. Forstår jeg det riktig at NAV ikke forhøyer lønnen, men arbeidsgiver betaler den nye lønnen når man kommer i arbeid igjen + etterbetaling av pengene man har "tapt" fra NAV i for eksempel 2 mnd?

Svar:

Det er lønnen før arbeidsuførhetstidspunktet som skal legges til grunn for beregning av sykepengene. Sykepengene fra trygden justeres ikke for senere generelle endringer. "c. I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har fått varig lønnsendring i løpet av eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn" Folketrygdlovens §8-28, 3. ledd, bokstav c. Arbeidsgivers forpliktelser vil være et resultat av arbeidsavtalen/tariffavtalen/overenskomst, men uten særlig avtale, vil ikke arbeidsgiver være ansvarlig for sykmeldingsperioden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: