Far sluttet å jobbe for å slippe barnebidrag

Publisert: 16.03.2023

Jeg er mor til to barn på 15 og 17. I 2015 har vi flyttet fra faren pga alkoholmisbruk, det ble fastsatt beløpet for barnebidraget, av dette betalte han noen mnd, så truet han med å slutte å jobbe for å ikke betale dette (Han sluttet å jobbe). Per i dag vet vi at han jobber ulovlig og tjener pengene på denne måte (svart). Dessverre det har blitt flere økonomiske konsekvenser pga dette. Er det anbefalt å anmelde dette og starte rettssak? Eller er det ingen mulighet til at barna kan få noe?

Svar:

Dersom en person velger å slutte å jobbe, skal man ikke av den grunn anses for å være uten inntekt. NAV vil da kunne ta utgangspunkt i hva vedkommende kunne tjent dersom han benyttet eget potensiale til å jobbe og ha inntekt.

Problemet oppstår der det ikke er grunnlag for trekk i ytelser. Man vil uansett pådra seg en bidragsgjeld, men dette hjelper lite dersom ikke vedkommende på noe tidspunkt får en inntekt som gir grunnlag for trekk.

Hvorvidt du bør anmelde far synes jeg det er vanskelig å mene noe om. Hvorvidt dette blir fulgt opp med en straffesak vil da være avhengig av bevisene i saken. Uansett er det ikke sikkert utfallet av en straffesak vil bidra til en bedret økonomisk situasjon hva gjelder bidrag til barna.
Det du kan gjøre er å be NAV fastsette bidrag basert på fars inntekstpotensialet. Hvorvidt dette vil føre til endringer kan ikke jeg mene noe kvalifisert om , men det vil ihvertfall føre til at NAV foretar en ny vurdering av forutstetningene for bidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: