Far vil ha innsyn i hvordan barnebidrag brukes

Publisert: 08.02.2023

Barnefar skal betale barnebidrag for to barn som han har 30 % samvær med. Han mener at pengene skal bli satt inn på en egen konto som han har tilgang til for å kunne se hva pengene går til. Han mener også at han kan være med å bestemme hva pengene blir brukt til fordi det er hans penger. F.eks. pålegge meg ekstra fritidsaktiviteter, utstyr/klær som han mener de trenger hos han. Jeg mener jeg forvalter disse pengene helt selv, og at han ikke har noe han skal si så lenge barna har det de trenger.

Svar:

Far har ingen anledning til å styre disse pengene. Bidraget overføres deg og slik at det er du som avgjør hvordan disse skal benyttes. Dette gjelder frem til barna er 18 år. Dersom det er aktuelt med bidrag etter denne tid skal bidraget betales fra far og direkte. Dette under forutsetning av at de øvrige vilkår for bidrag er oppfylt.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: