Fars forsørgerforpliktelser

Publisert: 21.09.2023

Jeg og min mann flyttet fra hverandre i mai i fjor og er nå skilt. Han flyttet inn i en leilighet i mai i fjor, jeg kjøpte et hus hvor det var plass til meg og våre tre barn/ungdommer. De var da 16., 19. og 21. år. De har etter enighet bodd 100% hos meg. Han har betalt kr 5.500 i mnd i «kostpenger» ettersom de er studenter og jeg har alle kostnadene. Nå vil han ikke betale lenger ettersom vår yngste er fylt 18 år. Han har ett år igjen av videregående. Hvilke rettigheter har jeg og ungdommene?

Svar:

Barn har rett til å bli forsørget av begge foreldrene til og med den måneden barnet fyller 18 år. Etter fylte 18 år kan barnet ha rett til å bli forsørget mens han eller hun gjennomfører videregående opplæring. Du kan kreve fastsettelse av bidrag via NAV for 18 åringen, om far ikke vil bistå med bidrag frivillig. NAV vil da mest sannsynlig fastsette bidrag til 18 åringen har fullført videregående skole.

Når det gjelder de to eldste barna har hans forsørgerforpliktelser for disse blitt fullført. Om du velger å forsørge dem økonomisk er opp til deg, men man kan ikke tvinge far til å bistå med dette, de er etter loven gamle nok til å forsørge seg selv, eller søke studiestøtte fra Lånekassen, om de er studenter.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: