Fars nye kone ønsker fremtidsfullmakt

Publisert: 05.06.2024

Mine foreldre er skilt og min far er gift på nytt. Hans kone har et særkullsbarn. Han har tre. Han har skrevet testamente, og hun skal ha 1/3 av hans eiendeler når han dør. Nå begynner han å bli dement og hans nye kone ønsker å få fremtidsfullmakt. Bør vi snakke med far om noe i den sammenheng før fremtidsfullmakten lages? Dersom hun får fremtidsfullmakt, kan hun feks selge huset og overføre alt min far eier til seg selv og evt. barnet sitt som forskudd på arv/gave ettersom han ikke er død?

Svar:

En fremtidsfullmakt kan tilpasses, slik at fullmektigen f. eks. kan få fullmakt til å dele ut forskudd på arv osv. Eller det kan begrenses til at fullmakten ikke omfatter rett til verken salg av bolig eller å dele ut forskudd på arv. Å overføre alt din far eier til seg selv, vil nok være i strid med både fullmakten og regler om arv (livsarvingers pliktdelsarv), og bør kunne stanses eller omgjøres. Hun skal forvalte midlene i hans interesse. Kanskje bør din far skrive et testamente, og vise til dette i fullmakten, at forskudd på arv må deles ut i tråd med dette?

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: