Fremtidsfullmakt

Innhold

Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt?

11. jan 2021 · spørsmål

Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt, og hva er kostnadene med dette?

Les mer

Hva har gjenlevende ektefelle krav på?

27. okt 2020 · spørsmål

Ved fars død var boet allerede delt slik testamente og ektepakt beskrev. Det gjensto noen hundre tusen på fars bankkonto, som særkullsbarna skulle fordele slik fremtidsfullmakten beskrev. De hadde ingen felles barn. Selv om alt var delt ved dødsfallet, vil gjenlevende ektefelle likevel ha krav på 4G fra fars bankkonto?

Les mer

Disponere fars arv med fremtidsfullmakt

27. okt 2020 · spørsmål

Vi er 3 søsken som har en far som har nettopp flyttet inn i omsorgsbolig. Han er dement og vi har en fremtidsfullmakt. Vi har nå bestemt at vi skal selge leiligheten hans. Det han lurer på er om han skal ha alle pengene på konto eller om han skal gi de som forskudd på arv? Leiligheten har en prisantydning på 3,5 mill. Hvis han ikke gir forskudd på arv, må han da betale formueskatt av bankinnskuddet?

Les mer

Planlegger å opprette fremtidsfullmakt

01. sep 2020 · spørsmål

Jeg har planer om å opprette en fremtidsfullmakt, men er usikker på hvordan den skal utformes. Jeg har derfor behov for hjelp til dette. Jeg er en 77 år gammel enke, bosatt i rekkehus. Jeg har to sønner fra ekteskapet med min avdøde mann. Ingen særkullbarn. Begge sønnene er i lønnet arbeid. Jeg er frisk, og greier meg uten hjelp i hverdagen, men i min alder kan jo dette forandre seg. Da jeg leste om fremtidsfullmakt, tenkte jeg at dette måtte være noe for meg.

Les mer

Fremtidsfullmakt for å selge mors hus

27. aug 2020 · spørsmål

Vår far er nå død. Vår mor har langt fremskreden Alzheimer og har varig plass på sykehjem. Hun har ikke verge. Fra far har vi en fremtidsfullmakt som også beskriver mors tilstand og som er signert deres felles fastlege. Min bror og jeg vil gjerne selge våre foreldres hjem og fordele verdier og gjenstander mellom oss og våre barn. Kan vi det så lenge mor lever? Hvordan skal vi i så fall gå frem? Hvilke instanser kan eventuelt gi oss fullmakt/tillatelse?

Les mer

Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

23. mar 2020 · spørsmål

Hvordan ordne gyldig fremtidsfullmakt?

Les mer

Redd for å miste råderett over leilighet

04. apr 2019 · spørsmål

Vi er et eldre ektepar, og bor i en leilighet i borettslag. Vi har felleseie, og lån på leilighet er nedbetalt. Hvis en av oss blir dement og havner på sykehjem, kan ev.den "friske" miste råderetten til leiligheten. Hva vil det si? Vi har hørt at det skal være et skjema til utfylling, slik at vi ev. kan hindre at det skjer.

Les mer