Fremtidsfullmakt

Innhold

Kan en person med demens skrive fremtidsfullmakt?

29. feb 2024 · spørsmål

Hvordan går man fram når en person med demens har pant i boligen sin? Hvordan kan han selge bolig/gi den fra seg til nærmeste pårørende når han er dement? Han husker oss, men er ikke i stand til å ta vare på økonomien. Vi ønsker å ta over lånet slik at han ikke mister leiligheten. Han har ikke skrevet fremtidsfullmakt. Kan han fortsatt gjøre det nå? Han ønsker å skrive fremtidsfullmakt, men vi er usikker om det vil være gyldig. Hvordan vet vi det? Jeg er stedatter, men ikke adoptert.

Les mer

Forskudd på arv i fremtidsfullmakt

26. jun 2023 · spørsmål

Dersom jeg er fullmektig i fremtidsfullmakt og samtidig eneste arving: er det mulighet til å ha inn et punkt om forskudd på arv i fremtidsfullmakten? Da deler jeg i så fall ut arv til meg selv. Jeg har hørt om selvkontrahering, men er ikke veldig bevandret i finjussen. Kan man dele ut arv til seg selv dersom det klart fremgår av fullmakten at man har anledning til det? Hensiktsmessig dersom det er endring i arveavgiftsreglene eller ved boligsalg/flytting på sykehjem etc.

Les mer

Fordele penger etter salg av mors hus

10. nov 2022 · spørsmål

Etter stadfestet fullmakt (av statsforvalter) skal vi selge mors hus. Hun er dement, bor fast på gamlehjem (siden 03.22) og sitter i uskiftet bo. Kan pengene for salget deles likt og overføres direkte til min bror, niese og meg (livsarvingene) eller skal de settes inn på mors konto og stå der til hun er død?

Les mer

Sikre arven etter mor

22. sep 2022 · spørsmål

Vi er to søstre som er de eneste livsarvingene til vår mor som fortsatt er i live. Hun eier en borettslagsleilighet og vi har opprettet en fremtidsfullmakt. Vår mor vil at vi skal arve alt etter henne, men vi er redd for at hun skal bli lurt til å undertegne et testament da hun tidligere har blitt lurt for penger av utenforstående som også vil ha en del av arven. Hvordan kan vi sikre at vi får arven vår og ikke bare pliktdelsarven?

Les mer

Eiendommer og fremtidsfullmakt

06. apr 2022 · spørsmål

Vår onkel gikk nettopp bort i en alder av 93 år. Tvillingsøsteren, vår mor, lever enda. Kun en arving, vår mor. Han hadde to eiendommer som vi skal overta. I mors fremtidsfullmakt står det at hun vil at hans eiendommer går direkte til oss uten å innom henne. Hvordan gjør vi dette uten å betale tinglysning 2 ganger?

Les mer

Selge dement mors eiendom

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg har en mor som sitter på sykehjem, har Alzheimer og eier en bolig som vi nå ønsker å selge til en av hennes barn da vi ønsker å ivareta hennes eiendeler på en god og fornuftig måte. Vi er 4 søsken, har en fremtidsfullmakt som er godkjent og stemplet hos fylkesmannen, og jeg lurer da på om hvem som skal signere kjøpekontrakten, er det vi som søsken pga fremtidsfullmakten, eller er det mamma selv. Hun er ikke umyndiggjort og er enig om salget.

Les mer

Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt?

11. jan 2021 · spørsmål

Hvordan får man satt opp en framtidsfullmakt, og hva er kostnadene med dette?

Les mer

Hva har gjenlevende ektefelle krav på?

27. okt 2020 · spørsmål

Ved fars død var boet allerede delt slik testamente og ektepakt beskrev. Det gjensto noen hundre tusen på fars bankkonto, som særkullsbarna skulle fordele slik fremtidsfullmakten beskrev. De hadde ingen felles barn. Selv om alt var delt ved dødsfallet, vil gjenlevende ektefelle likevel ha krav på 4G fra fars bankkonto?

Les mer

Disponere fars arv med fremtidsfullmakt

27. okt 2020 · spørsmål

Vi er 3 søsken som har en far som har nettopp flyttet inn i omsorgsbolig. Han er dement og vi har en fremtidsfullmakt. Vi har nå bestemt at vi skal selge leiligheten hans. Det han lurer på er om han skal ha alle pengene på konto eller om han skal gi de som forskudd på arv? Leiligheten har en prisantydning på 3,5 mill. Hvis han ikke gir forskudd på arv, må han da betale formueskatt av bankinnskuddet?

Les mer

Planlegger å opprette fremtidsfullmakt

01. sep 2020 · spørsmål

Jeg har planer om å opprette en fremtidsfullmakt, men er usikker på hvordan den skal utformes. Jeg har derfor behov for hjelp til dette. Jeg er en 77 år gammel enke, bosatt i rekkehus. Jeg har to sønner fra ekteskapet med min avdøde mann. Ingen særkullbarn. Begge sønnene er i lønnet arbeid. Jeg er frisk, og greier meg uten hjelp i hverdagen, men i min alder kan jo dette forandre seg. Da jeg leste om fremtidsfullmakt, tenkte jeg at dette måtte være noe for meg.

Les mer

Fremtidsfullmakt for å selge mors hus

27. aug 2020 · spørsmål

Vår far er nå død. Vår mor har langt fremskreden Alzheimer og har varig plass på sykehjem. Hun har ikke verge. Fra far har vi en fremtidsfullmakt som også beskriver mors tilstand og som er signert deres felles fastlege. Min bror og jeg vil gjerne selge våre foreldres hjem og fordele verdier og gjenstander mellom oss og våre barn. Kan vi det så lenge mor lever? Hvordan skal vi i så fall gå frem? Hvilke instanser kan eventuelt gi oss fullmakt/tillatelse?

Les mer