Fremtidsfullmakt

Innhold

Fars nye kone ønsker fremtidsfullmakt

05. jun 2024 · spørsmål

Mine foreldre er skilt og min far er gift på nytt. Hans kone har et særkullsbarn. Han har tre. Han har skrevet testamente, og hun skal ha 1/3 av hans eiendeler når han dør. Nå begynner han å bli dement og hans nye kone ønsker å få fremtidsfullmakt. Bør vi snakke med far om noe i den sammenheng før fremtidsfullmakten lages? Dersom hun får fremtidsfullmakt, kan hun feks selge huset og overføre alt min far eier til seg selv og evt. barnet sitt som forskudd på arv/gave ettersom han ikke er død?

Les mer

Bør en person som er under vergemål ha en fremtidsfullmakt?

25. mar 2024 · spørsmål

Bør en person som er under vergemål ha en fremtidsfullmakt?

Les mer

Kan en person med demens skrive fremtidsfullmakt?

29. feb 2024 · spørsmål

Hvordan går man fram når en person med demens har pant i boligen sin? Hvordan kan han selge bolig/gi den fra seg til nærmeste pårørende når han er dement? Han husker oss, men er ikke i stand til å ta vare på økonomien. Vi ønsker å ta over lånet slik at han ikke mister leiligheten. Han har ikke skrevet fremtidsfullmakt. Kan han fortsatt gjøre det nå? Han ønsker å skrive fremtidsfullmakt, men vi er usikker om det vil være gyldig. Hvordan vet vi det? Jeg er stedatter, men ikke adoptert.

Les mer

Forskudd på arv i fremtidsfullmakt

26. jun 2023 · spørsmål

Dersom jeg er fullmektig i fremtidsfullmakt og samtidig eneste arving: er det mulighet til å ha inn et punkt om forskudd på arv i fremtidsfullmakten? Da deler jeg i så fall ut arv til meg selv. Jeg har hørt om selvkontrahering, men er ikke veldig bevandret i finjussen. Kan man dele ut arv til seg selv dersom det klart fremgår av fullmakten at man har anledning til det? Hensiktsmessig dersom det er endring i arveavgiftsreglene eller ved boligsalg/flytting på sykehjem etc.

Les mer

Fordele penger etter salg av mors hus

10. nov 2022 · spørsmål

Etter stadfestet fullmakt (av statsforvalter) skal vi selge mors hus. Hun er dement, bor fast på gamlehjem (siden 03.22) og sitter i uskiftet bo. Kan pengene for salget deles likt og overføres direkte til min bror, niese og meg (livsarvingene) eller skal de settes inn på mors konto og stå der til hun er død?

Les mer

Sikre arven etter mor

22. sep 2022 · spørsmål

Vi er to søstre som er de eneste livsarvingene til vår mor som fortsatt er i live. Hun eier en borettslagsleilighet og vi har opprettet en fremtidsfullmakt. Vår mor vil at vi skal arve alt etter henne, men vi er redd for at hun skal bli lurt til å undertegne et testament da hun tidligere har blitt lurt for penger av utenforstående som også vil ha en del av arven. Hvordan kan vi sikre at vi får arven vår og ikke bare pliktdelsarven?

Les mer

Eiendommer og fremtidsfullmakt

06. apr 2022 · spørsmål

Vår onkel gikk nettopp bort i en alder av 93 år. Tvillingsøsteren, vår mor, lever enda. Kun en arving, vår mor. Han hadde to eiendommer som vi skal overta. I mors fremtidsfullmakt står det at hun vil at hans eiendommer går direkte til oss uten å innom henne. Hvordan gjør vi dette uten å betale tinglysning 2 ganger?

Les mer

Selge dement mors eiendom

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg har en mor som sitter på sykehjem, har Alzheimer og eier en bolig som vi nå ønsker å selge til en av hennes barn da vi ønsker å ivareta hennes eiendeler på en god og fornuftig måte. Vi er 4 søsken, har en fremtidsfullmakt som er godkjent og stemplet hos fylkesmannen, og jeg lurer da på om hvem som skal signere kjøpekontrakten, er det vi som søsken pga fremtidsfullmakten, eller er det mamma selv. Hun er ikke umyndiggjort og er enig om salget.

Les mer