Fars rettigheter og farskap

Publisert: 25.07.2022

Jeg er gift, og vi har barn sammen. Nå viser det seg at han har vært utro og dama er gravid. Hun ønsker å føre opp ukjent far, dette ønsker ikke far. Hva er hans rettigheter. Hun er under barnevernet og veit det har vært snakk om å fjerne barna. Så hun får mye oppfølging derifra. Er det noe som tilsier at far kan få hovedomsorg vis det viser seg at barnevernet vil ta ut barna fra mors hjem.

Svar:

Far kan erklære farskap ovenfor NAV dersom ikke mor gjør dette.
Det er fullt mulig for far å få hovedomsorgen for barnet. Dette forutsetter enten at han om mor inngår avtale om dette eller at far bringer spørsmålet inn for retten som da vil da stilling til hva som er den beste løsningen for barnet. Dette vil han også måtte gjøre for det tilfellet at barneverntjenesten mener mor ikke har god nok omsorgsevne i forhold til barnet.
Barneverntjenesten vil da kunne godkjenne far som midlertidig fosterhjem frem til det formelle er på plass enten gjennom avtale med mor eller en avgjørelse i retten.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: