Fastslå farskap

Publisert: 08.09.2023

Jeg er 53 år gammel og har nettopp funnet min biologiske far. Han er italiensk og bor i Italia. Jeg ønsker å få fastslått farskap. Hvordan er denne prosessen?

Svar:

For å få fastsatt farskapet formelt, så kreves det en avgjørelse fra tingretten.

Tingretten har veiledningsplikt og vil kunne hjelpe deg med å få i gang en slik prosess. Det kan være kompliserende faktorer i forhold til innhenting av DNA av din biologiske far, ettersom han bor i Italia, men det er helt sikkert noe tingretten har håndtert tidligere og har gode rutiner for.

Disse sakene er juridisk sett ukompliserte og ikke noe du trenger advokathjelp til. Du kontakter bare din lokale tingrett og ber om hjelp til å sette i gang en farskapssak, så vil de bistå deg med det du trenger. Sakene behandles skriftlig, så for din del innebærer prosessen kun å avlegge DNA-test hos fastlegen for sammenligning med din fars DNA. Dette vil du få pålegg om fra retten. Retten vil også pålegge far å avlegge en DNA-test. Om DNA-testene bekrefter farskapet vil han etter norsk rett registreres som din far.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: