Fordeling av overskudd etter salg av fars bolig

Publisert: 17.11.2022

Far er kommet på sykehjem og ønsker å selge bolig. Pengene han får ønsker han å gi som forskudd på arv/gave til barna. Er kravet til fordeling det samme som hvis boligen hadde blitt overført til barna?

Svar:

Litt uklart hva det spørres om, men far må forholde seg til livsarvingers pliktdel/rett til arv uansett om det gis som eierandeler i bolig eller i kontanter.

Det kan være mer hensiktsmessig at han selger og gir pengene som forskudd på arv, enn å overføre selve boligen med eierandeler til barna. For han vil mest sannsynlig får fritak for gevinstskatt, ved å ha oppnådd botid. Dette fritaket vil ikke barna "arve" ved å overføre boligen. Om barna arver eierandeler av boligen som forskudd på arv, så må de også betale dokumentavgift.

Det som er viktig, er at det gjøres klart at det som gis er forskudd på arv, som kommer til fradrag i senere arveoppgjør. Han trenger da strengt tatt ikke å gi det samme til alle barna nå som forskudd på arv, da det vil bli utlignet ved det endelige oppgjøret. En som får mer nå, vil få mindre ved det endelige oppgjøret. Problemet med dette, er at det kan risikeres at det ikke er nok midler igjen til fordeling.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: