Foreldres rett til informasjon

Publisert: 25.03.2022

Jeg prøver og finne et svar hvor det er 2 foreldre som har delt foreldreansvar til felles barn, den ene er bostedsforelder, mens den andre har kun samvær. Den forelderen som bare har samvær lurer på når barnet går på skole og skolen har spesielle dager som eksempel: skolespill, dugnadsdager, skole avslutning eller andre sosiale tilstelninger hvor foreldre blir bedt av skolen.

Svar:

Når begge foreldre har foreldreansvar, så har de lik rett på opplysninger om barnet, når de ber om det, for eksempel fra skole, barnehage og helsevesen.

Foreldre uten foreldreansvar har også rett på en del opplysninger om barn etter barneloven § 47, om det ikke omhandler forhold som den andre forelderen har krav på taushetsplikt rundt.

Skolen har plikt til å gi opplysninger om barnet, og om ting som skjer på skolen, til begge foreldre som har del i foreldreansvar. De fleste skoler sender ut informasjon via nettportaler eller på e-post, og det hender de ikke har registrert begge foreldre i disse systemene, men det kan dere be om at de gjør. Det er ingen grunn til at en samværsforelder ikke skal få disse opplysningene om sitt barn. Dette problemet kan enklest løses ved kontakt direkte med skolen.

Bostedsforelderen har også plikt til å gi disse opplysningene til samværsforelderen, når samværsforelderen spør om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: