Forsikringsselskap krangler om invaliditetsgrad

Publisert: 16.09.2022

Er uføreforsikret i jobben. Ble 100 % uføretrygdet 04.2021 og søkte om erstatning. Svar1 var 43 %. Jeg klaget pga. feil bruk av invaliditetstabellen. Så kom deres svar 2 med en invaliditetsgrad på 25 % fordi de mente mine plager skyldtes en arbeidsulykke i 1980. Jeg klaget igjen, og i 3. brev sa de 38 %. Mine dokumenterte sykdommer jeg søker erstatning for er: Kreft i prostata, kneprorotese i venstre kne, sterk tinnitus, nedsatt hørsel. Operert for cyste i ryggen i 2018. Hva gjør jeg?

Svar:

Slike forsikringssaker er ofte kompliserte både mht faktum og juss. Her er det blant annet spørsmål om årsakssammenheng, og sannsynligvis flere uløste spørsmål. Jeg anbefaler deg på det sterkeste å ta kontakt med en advokat innen personskaderett. Bruk "Finn advokat"-tjenesten i menyen på siden her så finner du en advokat etter lokalisasjon eller kompetanse.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: