Forskringsselskap vil sette ned uføreprosent

Publisert: 03.01.2023

Jeg har holdt på med en varig men forsikring nå siden 2019. Forsikringsvilkårene er at jeg må oppfylle 50 % eller mer for å ha rett på utbetaling. Jeg startet på 23 % . Har nå de to siste årene klaget meg frem til 42 % på egenhånd. Men de hadde ikke tatt en diagnose med i vurderingen så jeg oppfyller kravet på 50 %. Da begynner forsikringsselskapet med at deres to rådgivende leger nå er uenig i prosentene de satt tidligere og setter ned prosenten og krever en ny spesialist. Er dette lov?

Svar:

Forsikringsselskapene tar stilling til om de mener at vilkårene er oppfylt. Det høres spesielt ut at en går tilbake på tidligere vurdering av invaliditetsgrad, men det er ikke forbudt. Når du nå har en tvist med forsikringsselskapet kan du klage enten via Finansklagenemnda eller ta saken til retten. Jeg vil sterkt anbefale deg å innhente råd fra en advokat eller rettshjelper i denne anledning, da disse sakene kan være kompliserte mht juss.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: