Forskudd på arv og bruksrett på fritidseiendom

Publisert: 16.11.2022

Min manns tante har ikke barn, og hun sitter i uskiftet bo. Hun eier en fritidseiendom som hun bor i og som hun ønsker at vi skal kjøpe nå, med 100 % bruksrett for henne. Kan hun bestemme over sin del? Har hennes nevøer og nieser krav på arv? Når hun dør, er det da bare hennes avdøde manns nevøer og nieser som har krav i boet?

Svar:

Den som sitter i uskiftet bo, har rett til å disponere over boet som en eier. Hun kan imidlertid ikke gi bort gaver som står i misforhold til boets verdier. Derfor bør man være forsiktig med såkalt salg til redusert pris ( gavesalg).

Så hun kan selge hele eiendommen om hun ønsker det, men da bør det være til markedsverdi. Hun kan beholde bruksretten. Dette medfører ikke at boet gjøres opp eller skiftes på noe vis. Så når hun dør, vil boet deles i to, hvor hennes slektsarvinger arver hennes halvpart, og avdøde ektemanns slektsarvinger arver hans halvpart.

Hun kan velge å skifte når hun måtte ønske det. Om hun skifter nå, har hun rett til ektefellearv. Den vil være minst halvparten av ektemannens halvdel av boet, siden de ikke har barn. Litt avhengig av hvilke andre arvinger han har om hun kanskje også har rett til å arve hele.

Jeg legger til grunn at det ikke er noe testament her som bestemmer noe om fordeling av arven etter hennes død.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: