Grunneier nekter hytteeier å anlegge bilvei

Publisert: 16.01.2023

Vi eier en hytte 150 meter fra riksveien. Adkomst er via sti. Tomten ble skilt utfra grunneiers tomt i 1972. Vi har veirett. Hytten trenger oppgradering og vi har dialog med grunneier. Han vil så langt ikke gi oss tillatelse. Grunneier hevder at i tilfeller der det er gitt veirett, er det spesifisert bilvei hvis dette er tilfelle? I vårt skjøte står det at kjøper har rett til å anlegge vei over grunneiers tomt. Kan grunneier nekte oss å legge en kjørbar vei? Gjelder veirett også å legge ny vei?

Svar:

Dette er en konkret vurdering, men i noen tilfeller kan veirett utvides i takt med forholdene etter tid og sted. Men dette er noe som evt. kan tas inn for jordskifteretten om man ikke kommer til enighet. Men det er ingen automatikk i at sti vil kunne gi rett til å opparbeide bilvei.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: