Grunnlag for permisjonspenger

Publisert: 24.03.2023

Jobber i bemanningsbyrå, men er utplassert i bank. Jeg fikk innvilget 100 % jobb ut vikariatet mitt i, dvs ut 31/3-23. Jeg går ut i svangerskapspermisjon 1/4. I februar måned ble jeg sykmeldt, først 40 % så 100 %, fram til permisjonsstart. Sykemeldingsgrunnlaget ble derfor gjennomsnittlig inntekt fra november, desember og januar. Arbeidsgiver mener at sykepengegrunnlaget skal legges til grunn for foreldrepengegrunnlaget. Vil ikke de allerede oppsatte vaktene mine før permisjonsstart telle?

Svar:

Foreldrepenger beregnes likt som for sykepenger. Sykepenger kan aldri bli grunnlag for beregning av foreldrepenger. Beregningsgrunnlag er altså lønnen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: