Har barnebarnas halvsøsken arverett?

Publisert: 08.05.2023

Vi er et par som har bare en datter som igjen har en sønn (vårt barnebarn). Vårt barnebarn har 2 halvsøsken. (Vår datter er ikke mor til disse to.) Hvis vi, vår datter og barnebarn går bort, vil halvsøsken til vårt barnebarn arve oss eller vil arven gå til våre søsken/nieser/nevøer når ikke testamente er skrevet??

Svar:

Halvsøsken til barnebarn er ikke slektsarvinger etter dere. Så om datter og barnebarn ikke er i live, har dere ingen arvinger i arvegangsklasse 1 (livsarvinger).

Arven går da videre til arvegangsklasse 2, som er deres foreldre, eventuelt barn av dem om de er døde ( deres søsken), deretter søskens barn (nevø/niese) om søsken ikke er i live.

Husk at det også er ektefellearv, og rett til å sitte i uskifte for ektefeller.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: