Har mors advokat holdt tilbake opplysninger?

Publisert: 23.02.2023

Pågående barnefordelingssak for min sønn (2 barn). Far ble fratatt samvær. Notat fra familieveileder til mors advokat beskriver at grunnlaget for samværsnekt ikke var riktig (mor og barn endret fremstilling). Notat ble ikke sendt fars advokat, heller ikke lagt frem for Tingretten. Far ble kjent med notatet. Har mors side holdt tilbake opplysninger som er/var vesentlig for at Tingretten kunne behandle saken?

Svar:

Det er vanskelig å svare konkret på dette. Ut fra tidslinjen du beskriver kan det virke som at far var kjent med notatet før tingretten tok stilling til saken, men det er noe uklart for meg om dette kom frem til han før eller etter hovedforhandlingen i saken.

Dette er et veldig konkret spørsmål, som bør diskuteres med advokaten som representerer deg i tvisten. Dersom man mener det har fått betydning for saken, vil det kunne påvirke utfallet av en eventuell ankesak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: