Hva er barnets faste bostedsland?

Publisert: 30.05.2022

Vi bor midlertidig i Spania dette året hvor vår datter går på den norske skolen. Jeg pendler til jobb i Norge. Vi har et feriehus i Spania. Vi er alle folkeregistrert i Norge, men mor har et annet europeisk pass. Vi har bestemt oss for å skilles, og i den forbindelse har mor gått til spansk advokat og prøver å bevise at vårt bosted er Spania, og vil ha saken opp der, samt barnefordelingen. Jeg er imot og vil ha saken opp i Norge og mener det er vårt faste bosted. Hvordan løse det og flytte sak?

Svar:

Det skal foretas en konkret vurdering av hva som anses som er deres "vanlige bosted" - domisil (dette betyr bostedsland, som avgjør hvilket lands rett og domstoler som skal anvendes i saken) på tidspunktet hvor saken blir anlagt for retten. For barn som bor og går på skole et sted, er dette stedet vanligvis ansett som barnas domisil.

Det vil være av avgjørende betydning for vurderingen hvor personen faktisk bor «til vanlig». I tillegg må det stilles et visst krav til lengden på oppholdet. Ikke ethvert midlertidig opphold et sted fører til at personen har fått vanlig bosted der. Et skoleopphold på inntil et år vil for eksempel antakelig ikke være nok til å si at personen har vanlig bosted i landet. Som et utgangspunkt vil en persons vanlige bosted være der personen etter en samlet vurdering har sentrum for sine livsinteresser.

Dersom dere kan dokumentere at oppholdet i Spania var av midlertidig karakter, så kan en dommer vurdere at deres domisil ikke er flyttet til Spania, men at det fortsatt er Norge, slik at det er norsk rett og norske domstoler som skal behandle saken. Dette beror på en helt konkret vurdering av deres situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: