Hva kan mor gjøre når far ikke vil samarbeide?

Publisert: 05.05.2023

Vi skilte oss for 3 år siden, og fordelte barna 80/20. Mor har ansvar for barna i hverdagene. Far hver helg. Første året gikk samarbeidet greit. Etterhvert begynte far å flytte på hente/ leveringstidspunkter. Mor har tatt kontakt med familievernkontor, for å lage ny samarbeidsavtale, men far kom ikke. Hva kan mor gjøre i et slikt tilfelle? Familievernkontor kan ikke tvinge far til å ta ansvar for barna sine.

Svar:

Det er alltid utfordrende, hvis en forelder ikke ønsker å følge opp en avtalt samværsordning. Det er familievernkontoret, som er rett instans for å hjelpe dere med å løse slike samarbeidsutfordringer, men det er ikke mulig for dem å pålegge han å stille til møter der, om han ikke møter frivillig. Det har heller ikke noen formelle konsekvenser om far velger å bryte en samværsavtale, eller ikke ha barna så mye som avtalt.

Om du ønsker å diskutere saken din nærmere og se om det er mulig å få på plass en bedre samværsordning, justere barnebidrag eller lignende vil jeg råde deg til å ta kontakt med en advokat, som kan gi konkrete råd i din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: