Hva utløser overtidsbetaling?

Publisert: 27.05.2024

Jeg jobber deltid, og ofte kveld med påfølgende vakt neste morgen. Eksempelvis fra kl. 1600- 0100, for så å jobbe igjen fra 0900-1600. Alle de arbeidede timene er altså i løpet av et døgn, utløser dette da overtidstillegg for timene utover de ni første? Eller hva menes med "Overtid er arbeid utover grensene for alminnelig arbeidstid. Grensen for alminnelig arbeidstid er som hovedregel 9 timer i løpet av 24 timer," som det står hos Arbeidstilsynet.

Svar:

Dette er riktig oppfattet. Når det gjelder arbeidstiden, så må en også forholde seg til det som er avtalt i arbeidsavtalen. I tillegg kan det være avtalte forhold i tariffavtale eller annen overenskomst mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon som har innvirkning på dette, herunder turnusordning og avtalt kompensasjon i form av fritid. Det er en rekke bestemmelser om arbeidstid og den alminnelige arbeidstiden i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Et generelt svar på spørsmålet vil bli omfattende. Det enkelte tilfelle må vurderes konkret for å gi et korrekt svar.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: