Hvem er det som får verge på det personlige område?

Publisert: 23.01.2023

Hvem er det som får verge på det personlige området? Jeg trodde det var sjeldent i Norge, spesielt siden vår voksne sønn har nær og kjær familie som har kompetanse nok til å ta seg av eventuelle saker som går under "personlige forhold". Dessuten har vår sønn alle relevante trygder og stønader fra før han ble psykisk syk.

Svar:

Statens sivilrettsforvaltning har en egen nettside om vergemål som besvarer de fleste spørsmål du måtte ha, den finner du her: https://www.vergemal.no

Det skilles mellom frivillig vergemål, og fratakelse av rettslig handleevne. Det er høy terskel for å bli fratatt rettslig handleevne. Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer at personens rett til å bestemme over egen økonomi og egne rettigheter begrenses. Det er retten som kan beslutte dette hvis personens økonomi eller personlige forhold kan bli vesentlig skadet fordi personen på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta hånd om sine interesser.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: