Hvem får fradrag i skatt for utgifter til rettssak?

Publisert: 27.05.2022

Kan man få fradrag i skattemelding for utgiftene med en arbeidsrettssak ? Selv om man har tapt rettssaken? Min sønns rettssak ble holdt i desember 2020 og advokatutgiftene til egen advokat ble betalt i 2020, men selve resultat av rettssaken kom i Februar 2021, og det innebærer at han måtte betale tilbake utgiftene til motparten i 2021. Begge utgiftene er betalt i hovedsak av oss foreldre, vi refinansiert egen bolig for å dekke beløp, men rettssaken var i mitt sønns navn. Fradrag til hvem?

Svar:

Det er deres sønn som har hatt utgiftene og vil ha fradragsrett.
SKATTE ABC: Kostnader til juridisk bistand er fradragsberettigede når de er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, se sktl. § 6-1. Dette gjelder blant annet kostnader til bistand ved rådgivning, forhandlinger og rettssaker. Tilsvarende gjelder hvor skattyter må dekke motpartens saks-/prosesskostnader ved rettssak/forlik

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: