Hvem har rett til informasjon fra barnevernet?

Publisert: 22.09.2023

Jeg lurer på hva jeg har/kan ha rett til. Han jeg er gift med har to barn fra før og vi har to felles, alle barna er under barnevernet men jeg blir nektet informasjon ang de to andre barnene. Har jeg noe rett til å vite ang dem da jeg blir regnet som en forsørger og barna bor hos far 50/50. Og hva kan vi eller barnefar gjøre iht til at barnemor bryter kontrakter/ foreldresamarbeidsavtaler som er skrevet hos familievernkontoret?

Svar:

Barneverntjenesten har taushetsplikt i barnevernssaker. Det er kun foreldre med partsrettigheter som får innsyn i saken hos barnevernet. Selv om du har bodd sammen med barnas far, og sosialt sett vært en omsorgsperson for barna tidligere, så omfattes du dessverre ikke av den kretsen av personer som har rett til innsyn i opplysninger om barna. Det er det kun far og mor som har.

Når det gjelder avtaler inngått på familievernkontoret, så er de basert på tillit og samarbeid mellom foreldrene. Om en slik avtale brytes har det ingen rettslige konsekvenser. Jeg vil anbefale å forsøke å få til en ny dialog ved hjelp av familievernkontoret. Om dere ikke klarer å få til en tilfredsstillende avtale ved hjelp av familievernkontoret, kan det være fornuftig å drøfte saken med en advokat, som kan gi konkrete råd i deres situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: