Hvem kan kreve å avklare farskap?

Publisert: 21.09.2023

I forhold til rett på arv og tvil om rettmessig farskap. Er det kun barnet selv eller biologisk mor som kan utføre/kreve dna-test for å avklare farskap, etter den påståtte fars død? Det foreligger erklæring/underskrift på farskap.

Svar:

Farskapssaker kan anlegges av barnet, mor, den registrerte faren, samt enhver mann som potensielt kan være far til barnet. Det er også mulig å anlegge farskapssak etter den påståtte farens død. Det vil da bli innhentet biologisk materiale for DNA-testing, enten fra avdøde, fra avdødes gjenstander eller fra avdødes mannlige slektninger, for avklaring av farskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: