Hvem må betale for knust rute på jobb?

Publisert: 19.09.2022
Emneord:

Min sønn mistet en gjenstand på en rute på jobben sin, denne knuste, arbeidsgiver krever at han betaler for ruten, hvordan stiller loven seg til det?

Svar:

De fleste arbeidsgivere har forsikring som dekker slike skader. Med mindre skade ble forvoldt med vilje, er det naturlig at arbeidsgiver kontakter sitt forsikringsselskap. Selv om skade eventuelt skulle være forvoldt med vilje, er det nok mange arbeidsgivere som likevel dekker skaden via forsikringsselskapet. Dersom arbeidstaker med vilje har forvoldt skade på arbeidsgivers eiendeler, må arbeidstaker påregne at dette kan tas opp med ham og håndteres som en personalsak.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: