Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Kjersti Klaastad Svendsen

Advokat Kjersti Klaastad Svendsen

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2003

Særlig kopetanse og erfaring med rettspørsmål knyttet til fast eiendom

Bjørn Terje Smistad

Bjerkan Stav Advokatfirma Namsos AS

Spesialist innenfor fast eiendom og forretningsjus: Hovedvekt på tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og prosedyre. Møterett for Høyesterett. Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Medlem av fagutvalget for tingsrett, Juristenes utdanningssenter. Oppnevnt av regjeringen i et lovutvalg som skal gå igjennom statsallmenningslovgivningen (2016 - 2018). Etter 10 år i Statskog SF kåret av Legal 500 til en av de ledende konsernadvokater i Norden (2015).

Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.