Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

André Standberg

Mazars Legal Advokater AS

25 års erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder selskapsrett, eiendomstransaksjoner, avtale- og kontraktsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett og husleie. Omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Erfaring som megler. Yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen, særlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.
Legal 500: “Excellent knowledge in the real estate and housing sector”, “Excellent problem-solver”

Christian Schadenberg Mathiassen

Harris Advokatfirma AS

Generell foretningsjuridsik bistand til små og mellomstore bedrifter.

Bistand ved tvister internt i bedrifter og overfor kunder leverandører, det offentlige og andre. Tvisteløsning ved forhandlinger, domstolene eller voldgift.

Bistand bla innenfor kontraktsrett, kontraktsinngåelse og tvister.

Videre særlig kompetanse innen fiskeoppdrett.

Marte Reier

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Jeg har kompetanse innenfor tingsrett, dvs.odelsrett,konsesjonslovgivningen, landbruksrettslige spørsmål, mangler ved salg av bolig/fritidsbolig,
tomtefeste og husleieforhold - både hva gjelder leie til boligformål og leie til næringsformål. Arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom - herunder næringseiendommer. Arbeider også med arv og familierett, herunder oppgjør av dødsboer.

Inger Mette Elisabeth Sefland

Advokatfirmaet Sefland

Juridisk embetseksamen 1994,Advokatfullmektig 1994-1999, hos Advokat Odd Sefland. Allmennpraktiker, bobestyrer, bistandsadvokat og forsvarer. Egen advokatbevilling i 1999. 1999-2005 Advokatfirmaet Sefland
Ansatt i Fiskeridirektoratet fra 2005-2022, og har arbeidet innen ressurskontroll, samt noe havbruk. I perioden 2021-2022 Studiepermisjon : Digital transformasjon v/ NTNU, International Enviromental Law v UiO, International Law on Peace, Dataprotection,

Ole Halvard Bondahl

Advokatkontoret Bondahl AS

Cand. jur. 1981, med odels og allmenningsrett som spesialfag.
Forvaltningspraksis fra kommuner. Advokatpraksis i Finnmark, og i Trondheim fra 1987,- i dag i advokatfirmaet Kuvås og Bondahl AS. www.akob.no
Jeg arbeider bl.a med fast eiendom, og da særlig landbruk, grunnerverv, jordskifte mv. Plan og bygningsrett, arbeidsrett, arv/skifte. Bistand ved overdragelse av eiendom.
Generelle juridiske spørsmål for næringsliv og privatpersoner i over 25 år. Hjemmeside www.akob.no