Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Atle Berentsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Min bistand knytter seg hovedsaklig til næringslivsklienter innen fast eiendom og entreprise (både på byggherre- og entreprenørsiden).

Sten Løitegaard

Advokatfirmaet Eurojuris Telemark DA

Møterett for Høyesterett siden 2005. Arbeider nå mest innen fast eiendom, skjønn og entrepriseoppdrag for private og offentlige foretak. Har erfaring fra granskning oppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.

Tine Larsen

Dæhlin Sand Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2010

Spesialisert innen energirett, miljørett, utmarksforvaltning, ekspropriasjon, tomtefeste, kommunalrett og plan- og bygningsrett.

Gudbrand Østbye

Langseth Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Kompetanse oppgitt i ulike land knytter seg til medlemsskap i International Jurists. Det er medlemmer for hvert enekelt land som er oppgitt.