Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

Publisert: 14.03.2022

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Svar:

Det er arbeidsgiver sin risiko at en ansatt blir syk, og hvorledes dette løses for bedriften. Det er ikke den ansatte sin oppgave å skaffe en erstatning, med mindre dette er innenfor den ansatte sine avtalte arbeidsoppgaver. At en er sykemeldt innebærer at arbeidsplikten er suspendert. En har som sykemeldt ikke noen arbeidsplikt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: