Vikar

Innhold

Oppsigelsestid for vikariat

21. des 2023 · spørsmål

Jeg har signert kontrakt på et vikariat på 4 måneder med oppstart 01.01.24. Nå har jeg imidlertid blitt tilbudt en annen fast stilling på 100% . Hvordan forholder jeg meg til signert kontrakt på vikariat som ikke har startet opp? Er jeg forpliktet til å jobbe noen form for oppsigelsestid? Vil dette være 1 måned for et vikariat på 4 måneder?

Les mer

Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

07. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

05. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Stilling som sommervikar

03. jul 2023 · spørsmål

Søkte på sommervikariat som sykepleier i kommunen. De utlyste 4 stillinger i 100%. Jeg fikk tilbud om sommervikariat i full turnus i 2 måneder med rekrutteringstillegg og sommerturnustillegg. Kontrakten gjelder derimot som ekstravakt, uten nevnte tillegg eller spesifisert som vikariat som utlyst i stillingsannonsen. Har fått vakter gjennom sommeren satt opp som ekstravakter, ikke som sommervikariat. Får ikke tillegg. Føler meg lurt. Har ikke oppsigelsestid ifølge kontrakten. Kan jeg bare gå på dagen?

Les mer

Sykemeldt i vikariat

22. feb 2023 · spørsmål

Hvis man har vikariat i 4 måneder, men blir sykemeldt etter 3 måneder i vikariat. Blir man da sykemeldt ut vikariatet, den resterende måneden? Eller kan man fortsette å være sykemeldt videre etter vikariatet er gått ut, og få utbetalt samme lønn?

Les mer

Fortrinnsrett på fast stilling?

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg er konsulent hos Manpower og er leid ut til et selskap. Dette selskapet har nå utlyst en fast stilling i samme posisjon som stillingen jeg har. Jeg har 7 mnd av igjen av kontrakten, har jeg fortrinnsrett på den utlyste stillingen? Det er samme oppgavene og de trenger en til ansatt .

Les mer

Fast ansatte har kortere arbeidsdag enn vikarer

17. jun 2022 · spørsmål

Vi er vikarer utleid til et selskap. Der jobber vi side om side med fast ansatte med helt like arbeidsoppgaver. Gjennom sommeren har fast ansatte 30 min kortere arbeidsdag. Summert over perioden utgjør det 37,5 timer. Altså en ferieuke. Dette er et gode vi vikarer ikke har. I tillegg tjener fast ansatte bedre i samme stilling. Vi mener dette strider med aml. § 14-12. Hvilke rettigheter har vi til likebehandling? Har vi rett på høyere lønn, evt. erstatning av differansen i lønn?

Les mer

Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

14. mar 2022 · spørsmål

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Les mer

Sykemeldt under engasjement

15. des 2021 · spørsmål

Jeg har et engasjement fra 1/8-2021-31/12-2021. Nå har jeg vært hos fastlege som vil sykmelde meg, grunnet frozen shoulder. Dette har jeg hatt før og hva bør jeg gjøre? Sykmelde meg nå? Eller vente til engasjementet er utgått?

Les mer

Får færre timer enn avtalt

29. nov 2021 · spørsmål

Jeg jobber via et større bemanningsbyrå, og er for tiden utleid til et mindre lager. I utgangspunktet var oppdraget på en måned, hvor jeg skulle jobbe mandag - torsdag fra kl 07:00 til 15:00, 07:00 - 1300 på fredager, og 09:00 - 16:00 annenhver søndag. Dette gjorde jeg de først 2 ukene, men tredje uken fikk jeg beskjed om at det hadde oppstått en situasjon med en kunde som gjorde at de ikke lenger kunne jobbe 07:00 - 15. Jobber nå mye mindre, men jeg har vel fortsatt krav på full lønn?

Les mer

Hvor lang er oppsigelsestiden når den ikke er regulert i arbeidsavtalen?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et år vikariat som har utgått i forrige måned. Jeg har inngått en muntlig avtale om at jeg kan jobbe i 3 måneder til som vikar. Men jeg har fått et fast tilbudt fra en annen bedrift. Er det mulig å ta en kort oppsigelsestid? Arbeidsgiveren min sa at jeg må ha en tre måneders oppsigelsestid.

Les mer

Si opp jobb som ekstrahjelp

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg søkte jobb hos en butikk som søkte faste deltidsstillinger. Første arbeidsdag ble jeg kun tilbudt en ekstrahjelpkontrakt, men valgte å akseptere denne. Jeg har senere fått tilbud om stilling i en annen butikk, som fast deltidsansatt. I arbeidskontrakten står det «Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse». Har jeg muligheten til å slutte på dagen? Jeg har blitt tildelt vakter, men har ikke fått muligheten til å takke ja/nei på de.

Les mer

Får ikke fast jobb hos arbeidsgiver

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg har jobbet som vikar fra og med april 2017 gjennom et vikariatfirma. Jobben var 100 %. Fra mai 2020 til nå jeg var sykemeldt først, og etterpå i foreldrepermisjon fra og med desember. Jeg har snakket med bedriften jeg har jobbet i alle disse årene om fast stilling etter 4 år, men de nekter. De sier de har mange problemer og de foretrekker å gi fast stilling til andre ansatte som har mer tid hos dem en meg. Jeg har fast stilling 80 % hos vikariatfirmaet. Hva må jeg gjøre?

Les mer

Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Les mer

Får ikke vikartimer etter sykemelding

15. apr 2021 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i 4 måneder. Jeg er innleid som vikar via bemanningsbyrå i en bedrift hvor jeg jobbet der ca 1.5 år! Vi får kun ukes oppdrag. I de 2-3 første mnd hadde jeg ikke fulle uker, men ettersom sjefen var fornøyd med meg så fikk jeg som regel fulle uker. Så jobbet 100 %. Jeg ønsker å delvis komme tilbake på jobb, men sjefen jeg innleid hos sier det ikke er behov, finn deg noe annet i mellomtiden ble jeg fortalt? Har jeg ingen rettigheter? Jeg har 10 % på kontrakten hos bemanningsbyrået.

Les mer

Beregning av sykepenger for vikar

22. jan 2021 · spørsmål

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Les mer

Forbigått etter sykemelding

14. des 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål til deg/dere i forbindelse med det å være vikar! Jeg har over en lengre periode på 4 år, vært vikar (miljøterapeut) ved et bofelleskap for mennesker med ulike typer psykiske lidelser. Jeg ble over en lengre periode sykmeldt som følge av de arbeidsforholdene som foreligger der (angst depresjon) opplever i etterkant at jeg ikke blir prioritert i forhold til vakter/ og at andre som er kommet i etterkant av meg blir prioritert uavhengig om de har kompetanse. Er dette lov?

Les mer

Bare ett vikariat blir forlenget

09. des 2020 · spørsmål

Vi var 4 stykk som ble ansatt midlertidig på et år kontrakt. Nå er kontrakten ferdig og det blir bare forlengelse på 1 årsverk. Det vil si mest sannsynlig bare 1 stykk som får fortsette. Hvilke kan de velge? Er det basert på kvalifikasjoner eller hvilke kriterier ser de på når de skal velge disse 1 av 4 som får fortsette? Jeg lurer på hvorfor de ikke velger meg. Hva sier loven? Hva skal de legge vekt på når velger bare 1?

Les mer

Permisjonspenger under vikarstilling

07. des 2020 · spørsmål

Jeg takket ja til en jobb som legevikar 100% i ett år. Jeg skal starte fra januar 2021. Jeg fant ut at jeg er gravid etter at jeg signerte kontrakten. Jeg er god i form og skal jobbe så lange jeg kan. Mitt spørsmål gjelder mammapermisjon. Jeg har termin 21.07.21, da har jeg jobbet litt over 6 måneder, har de rett til å sparke meg siden jeg har ikke jobbet lenge nok(bare prøvetid)? Og har jeg alle mine rettigheter når det gjelder permisjonspenger?

Les mer

Vikaren tjener mer

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer