Vikar

Innhold

Hvor lang er oppsigelsestiden når den ikke er regulert i arbeidsavtalen?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et år vikariat som har utgått i forrige måned. Jeg har inngått en muntlig avtale om at jeg kan jobbe i 3 måneder til som vikar. Men jeg har fått et fast tilbudt fra en annen bedrift. Er det mulig å ta en kort oppsigelsestid? Arbeidsgiveren min sa at jeg må ha en tre måneders oppsigelsestid.

Les mer

Si opp jobb som ekstrahjelp

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg søkte jobb hos en butikk som søkte faste deltidsstillinger. Første arbeidsdag ble jeg kun tilbudt en ekstrahjelpkontrakt, men valgte å akseptere denne. Jeg har senere fått tilbud om stilling i en annen butikk, som fast deltidsansatt. I arbeidskontrakten står det «Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse». Har jeg muligheten til å slutte på dagen? Jeg har blitt tildelt vakter, men har ikke fått muligheten til å takke ja/nei på de.

Les mer

Får ikke fast jobb hos arbeidsgiver

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg har jobbet som vikar fra og med april 2017 gjennom et vikariatfirma. Jobben var 100 %. Fra mai 2020 til nå jeg var sykemeldt først, og etterpå i foreldrepermisjon fra og med desember. Jeg har snakket med bedriften jeg har jobbet i alle disse årene om fast stilling etter 4 år, men de nekter. De sier de har mange problemer og de foretrekker å gi fast stilling til andre ansatte som har mer tid hos dem en meg. Jeg har fast stilling 80 % hos vikariatfirmaet. Hva må jeg gjøre?

Les mer

Tilkallingsvikar får ikke dagpenger

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg spør for en vedkommende. Hun forklarer meg at hun jobbet som en ringevikar på en skole, men ikke hverdag og inntekten er ikke så bra siden det er ustabilt lønn. Nå jobber ikke hun der lenger, og har søk om dagpenger, men NAV nekter og sier at hun må spørre dattera om penger, og dattera har ikke jobb selv og får dagpenger, men klarer ikke å bidra hjemme siden hun har så mye gjeld å betale. Så spørsmål er at har hun krav på dagpenger eller andre penger eventuelt fra nav? Hun har ikke inntekt.

Les mer

Får ikke vikartimer etter sykemelding

15. apr 2021 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i 4 måneder. Jeg er innleid som vikar via bemanningsbyrå i en bedrift hvor jeg jobbet der ca 1.5 år! Vi får kun ukes oppdrag. I de 2-3 første mnd hadde jeg ikke fulle uker, men ettersom sjefen var fornøyd med meg så fikk jeg som regel fulle uker. Så jobbet 100 %. Jeg ønsker å delvis komme tilbake på jobb, men sjefen jeg innleid hos sier det ikke er behov, finn deg noe annet i mellomtiden ble jeg fortalt? Har jeg ingen rettigheter? Jeg har 10 % på kontrakten hos bemanningsbyrået.

Les mer

Beregning av sykepenger for vikar

22. jan 2021 · spørsmål

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Les mer

Forbigått etter sykemelding

14. des 2020 · spørsmål

Jeg har et spørsmål til deg/dere i forbindelse med det å være vikar! Jeg har over en lengre periode på 4 år, vært vikar (miljøterapeut) ved et bofelleskap for mennesker med ulike typer psykiske lidelser. Jeg ble over en lengre periode sykmeldt som følge av de arbeidsforholdene som foreligger der (angst depresjon) opplever i etterkant at jeg ikke blir prioritert i forhold til vakter/ og at andre som er kommet i etterkant av meg blir prioritert uavhengig om de har kompetanse. Er dette lov?

Les mer

Bare ett vikariat blir forlenget

09. des 2020 · spørsmål

Vi var 4 stykk som ble ansatt midlertidig på et år kontrakt. Nå er kontrakten ferdig og det blir bare forlengelse på 1 årsverk. Det vil si mest sannsynlig bare 1 stykk som får fortsette. Hvilke kan de velge? Er det basert på kvalifikasjoner eller hvilke kriterier ser de på når de skal velge disse 1 av 4 som får fortsette? Jeg lurer på hvorfor de ikke velger meg. Hva sier loven? Hva skal de legge vekt på når velger bare 1?

Les mer

Permisjonspenger under vikarstilling

07. des 2020 · spørsmål

Jeg takket ja til en jobb som legevikar 100% i ett år. Jeg skal starte fra januar 2021. Jeg fant ut at jeg er gravid etter at jeg signerte kontrakten. Jeg er god i form og skal jobbe så lange jeg kan. Mitt spørsmål gjelder mammapermisjon. Jeg har termin 21.07.21, da har jeg jobbet litt over 6 måneder, har de rett til å sparke meg siden jeg har ikke jobbet lenge nok(bare prøvetid)? Og har jeg alle mine rettigheter når det gjelder permisjonspenger?

Les mer

Vikaren tjener mer

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer