Vikar

Innhold

Oppsigelsestid for vikariat

21. des 2023 · spørsmål

Jeg har signert kontrakt på et vikariat på 4 måneder med oppstart 01.01.24. Nå har jeg imidlertid blitt tilbudt en annen fast stilling på 100% . Hvordan forholder jeg meg til signert kontrakt på vikariat som ikke har startet opp? Er jeg forpliktet til å jobbe noen form for oppsigelsestid? Vil dette være 1 måned for et vikariat på 4 måneder?

Les mer

Trenger man skriftlig oppsigelse av vikariat?

07. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Hva er oppsigelsestid på midlertidig ansettelse?

05. des 2023 · spørsmål

Vi har en ansatt i form av et vikariat og midlertidig ansettelse, og kontrakten løper ut snart. Er det nødvendig med skriftlig oppsigelse, eller betraktes arbeidsforholdet automatisk som avsluttet ved kontraktens utløp basert på ansettelsesformen? Vi har en gjeldende oppsigelsestid på 14 dager, men denne perioden faller vell innenfor kontraktens varighet.

Les mer

Stilling som sommervikar

03. jul 2023 · spørsmål

Søkte på sommervikariat som sykepleier i kommunen. De utlyste 4 stillinger i 100%. Jeg fikk tilbud om sommervikariat i full turnus i 2 måneder med rekrutteringstillegg og sommerturnustillegg. Kontrakten gjelder derimot som ekstravakt, uten nevnte tillegg eller spesifisert som vikariat som utlyst i stillingsannonsen. Har fått vakter gjennom sommeren satt opp som ekstravakter, ikke som sommervikariat. Får ikke tillegg. Føler meg lurt. Har ikke oppsigelsestid ifølge kontrakten. Kan jeg bare gå på dagen?

Les mer

Sykemeldt i vikariat

22. feb 2023 · spørsmål

Hvis man har vikariat i 4 måneder, men blir sykemeldt etter 3 måneder i vikariat. Blir man da sykemeldt ut vikariatet, den resterende måneden? Eller kan man fortsette å være sykemeldt videre etter vikariatet er gått ut, og få utbetalt samme lønn?

Les mer

Fortrinnsrett på fast stilling?

17. aug 2022 · spørsmål

Jeg er konsulent hos Manpower og er leid ut til et selskap. Dette selskapet har nå utlyst en fast stilling i samme posisjon som stillingen jeg har. Jeg har 7 mnd av igjen av kontrakten, har jeg fortrinnsrett på den utlyste stillingen? Det er samme oppgavene og de trenger en til ansatt .

Les mer

Fast ansatte har kortere arbeidsdag enn vikarer

17. jun 2022 · spørsmål

Vi er vikarer utleid til et selskap. Der jobber vi side om side med fast ansatte med helt like arbeidsoppgaver. Gjennom sommeren har fast ansatte 30 min kortere arbeidsdag. Summert over perioden utgjør det 37,5 timer. Altså en ferieuke. Dette er et gode vi vikarer ikke har. I tillegg tjener fast ansatte bedre i samme stilling. Vi mener dette strider med aml. § 14-12. Hvilke rettigheter har vi til likebehandling? Har vi rett på høyere lønn, evt. erstatning av differansen i lønn?

Les mer

Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

14. mar 2022 · spørsmål

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Les mer