Hvilket grunnlag for pensjon er riktig?

Publisert: 12.03.2024

Spørsmålet gjelder tjenestepensjon og gradert uførhet. Jeg er og har vært ansatt i samme bedrift i 36 år. Jeg ble 50 % ufør i 2001. Bedriften hadde da ytelsespensjon, før de gikk over til innskudd i 2009. Fordi jeg var ufør, så måtte jeg bli på ytelse fram til 2019. Selv om arbeidsgiver har betalt inn for min arbeidsføre del, så sier pensjonsleverandøren at min alderspensjon fra dem har blitt beregnet ut fra den lønnen jeg hadde i 2001. Er dette riktig? Innskuddspensjon fra 2019 kommer i tillegg.

Svar:

Svaret finner du i forsikringsvilkårene. Det er ingen lovbestemmelse som regulerer dette. Systemet er at når et medlem blir ufør, så trer et premiefritak inn for arbeidsgiver. Arbeidsgiver betaler altså ingen premie for din alderspensjon så lenge du mottar uførepensjon. Premiefritaksdekningen betaler denne. Du mister derfor ikke premieinnbetalingsår mens du er ufør, og denaldespensjon som var beregnet for deg da du ble ufør, står seg. Både alderspensjonen og premiefritaket er beregnet/betalt, ut fra arbeidsinntekten din. Din arbeidsinntekt opphørte da du fikk uførepensjon. Og den er derfor heller ikke regulert siden. Premiefritaket gjaldt den premien som ble betalt for deg i 2001. Tjenestepensjonsordningen har tydeligvis ingen avtale om oppregulering basert på tarifflønn/stillingskategori/lønnsoppgjør, slik det er i Statens Pensjonskasse. Mye tyder på at du har fått riktige opplysninger fra forsikringsselskapet. Dette kan dj sjekke om du får utlevert poliseavtalen og forsikringsvilkårene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: