Hvor mange søndager på rad kan man jobbe?

Publisert: 25.05.2022
Emneord:

Jeg jobber vakt på forskyve vaktplan og ikke skift. Hvor mange søndager på rad kan man jobbe? Jeg tolker loven til at det er maks tre. I forbindelse med påske er jeg satt opp på jobb/ vakt. skjærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. Altså fire søndager på rad. Er dette tillatt?

Svar:

§ 10-10.Søndagsarbeid
(1) Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.
(2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
(3) Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.
(4) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.
(5) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt i denne paragraf, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. Slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10-8 fjerde ledd.
---
Det er ikke sagt noe om mengden som kan avtales. Men det kreves altså enighet mellom den ansatte og arbeidsgiver, enten direkte eller via en tariffavtale eller avtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.
---
§10-8, 4.ledd:
Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag
---
En vil således ha krav på fri annenhver helgedagsdøgn. Avvik må være avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: