Hvor mye provisjon har man krav på ved oppsigelse?

Publisert: 13.09.2023

Jeg jobber som bilselger med garantilønn med provisjon. Jeg har valgt å si opp min stilling og det er en god sum provisjon som er igjen fordi jeg ikke har fått levert ut biler. Hva har jeg rett på? Har jeg rett på provisjonen min når jeg sier opp?

Svar:

Det er ikke mulig å si generelt hva du har rett på, fordi det finnes mange forskjellige typer avtaler om provisjon. Det er det som er avtalt mellom deg og arbeidsgiveren din (selve arbeidsavtalen + eventuelle tilleggsavtaler gjort senere) som avgjør hva du har rett på. Ofte vil du ha rett på å få utbetalt all provisjon som er opptjent til og med fratredelsestidspunktet (dvs. til og med den siste dagen du jobber hos denne arbeidsgiveren), men dette kommer altså an på hva som er avtalt.

Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med den advokatvakten som er nærmest der du bor for å få en vurdering. Informasjon om advokatvakten finner du her: https://advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten/

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: