Hvordan betale restlån på hytte?

Publisert: 21.11.2023

Min far, bror og jeg har eid en hytte med lik eierandel. Hytta har i hovedsak vært disponert av min far. For noen år siden tok min far opp et lån med pant i hytta, for å utbedre og bygge på. Hytta er nå solgt, og vi lurer på om restlån skal betales av fars eierandel eller betales likt av alle.

Svar:

Den klare hovedregel er at den som tar opp lån også er ansvarlig for å dekke inn denne gjelden. En sameier kan ikke uten avtale med de andre pådra gjeld på vegne av øvrige sameiere. Dette tilsier at gjelden i utgangspunktet må dekkes av hans eierandel hvis ikke noe annet er avtalt dere i mellom. Men; dersom utbedringene har medført en verdiøkning på hytta, som dere nå ved salg får "glede" av også på deres eierandel, så vil deres far trolig kunne kreve refusjon for de kostnadene han har hatt eller den verdiøkning dere får på grunnlag av hans påkostninger, etter alminnelige ulovfestede erstatnings- og restitusjonsprinsipper.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: