Gjeldsordning

Innhold

Særegne forhold og gjeldsordning

21. mai 2024 · spørsmål

Hva menes med særegne forhold? Spørsmålet gjelder gjeldsordning på nytt etter at den ble opphevet. Hvordan dette menes for å få gjeldsordning på nytt. Ønsker ett konkret svar. Et annen moment: Hva menes med alvorlig helseproblem? Namsfogden skriver at den det gjelder må ha blitt rammet av ett helseproblem som kan ha sammenheng mellom den det gjelder og gjeldsproblemet. Hva slags helseproblem siktes det til? Gjelder det psykiske problemer? Fysiske problemer?

Les mer

Kan samboers inntekt påvirke min gjeldsordning?

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg skal søke gjeldsordning, men vurderer samtidig å flytte sammen med kjæresten. Han har flere millioner i inntekt og driver eget firma. Vil han bli berørt av dette? Han har jo ikke noe forsørgeransvar for meg. Jeg er ikke interessert i at han skal betale min gjeld. Hvordan vil dette bli i praksis?

Les mer

Avslutte gjeldsordning tidligere

06. mai 2024 · spørsmål

Jeg er i en situasjon der jeg har blitt pålagt tvunget gjeldsordning på 5 år. Det var det kreditorer ønsket. Retten bekreftet gjeldsordningen på 5 år. Imidlertid har jeg vurdert muligheten for å komme ut av gjeldsordningen raskere. Basert på mine beregninger vil mine kreditorer og statens innkreving få omtrent 89 000 kr betalt i løpet av de neste 5 årene. Jeg har tenkt på å tilby dem 120 000 kr for å kjøpe meg ut av gjeldsordningen, et beløp som er høyere enn det de ville fått i løpet av 5 år.

Les mer

Er det av betydning at min samboer jobber for meg ved søknad om gjeldsordning?

08. apr 2024 · spørsmål

Min samboer søker gjeldsordning. Han jobber i mitt firma. Har dette noe å si, så lenge han har fast jobb og fast inntekt?

Les mer

Påvirker min ektefelles gjeldsordning min økonomi?

25. mar 2024 · spørsmål

Min mann og jeg giftet oss for to år siden. Han hadde en del inkasso og gjeld fra før ekteskapet. Han ønsker å søke gjeldsordning hos namsmannen. Hus og bil står registrert på meg. Vi har signert ektepakt med fullt særeie. Vil disse eiendelene bli hans slik at kreditorer kan ta pant i disse? Namsmann krever opplysninger om min økonomi og skatt i forbindelse med med søknaden hans. Er så redd for å få trøbbel med min økonomi og kanskje miste hus siden jeg er tannlege og tjener bra.

Les mer

Avtale kortere gjeldsordningsperiode

15. jan 2024 · spørsmål

Basert på mine beregninger vil alle mine kreditorer og statens innkreving få omtrent 120 000 kr betalt i løpet av en 5-års gjeldsordningsperiode. Jeg har tenkt på muligheten for å kjøpe meg ut av gjeldsordningen ved å betale 150 000 kr, som er mer enn det kreditorene ville fått i løpet av 5 år. På den måten kan jeg bli ferdig med gjelden raskere. Min familie tilbyr meg denne summen. Hvordan kan jeg få til dette? Dersom de ikke godtar tilbudet, er det mulighet å redusere perioden?

Les mer

Kan jeg få slettet gjelden?

27. nov 2023 · spørsmål

Jeg søker gjeldsordning hos namsmannen. Har vært varig syk siden 2007. Jeg lurer på om det er mulighet for å slette gjelden ettersom den er 15 år gammel?

Les mer

Ønsker å kutte ned på tiden for frivillig gjeldsordning

17. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning på 7 år. Har betalt i 5 år, så det er 2 år igjen nå. Jeg mener det ikke er tungtveiende grunner til at den bør være på mer enn 5 år. Ca. halve gjelden er til Skatteetaten og det var de som ikke godtok 5 år. Namsmannen foreslo 7 år og de godtok dette. Jeg signerte avtalen da jeg var veldig psykisk sliten av det hele og ville bare få til en ordning. Kan jeg be om en tvungen endring hos tingretten?

Les mer

Arvet bolig ble overført til søster for å unndra gjeldsordning

16. okt 2023 · spørsmål

Jeg skulle ha arvet en bolig i 2016. Boligen ble overført til min søster direkte fra dødsboet, fordi jeg forventet gjeldsordning og var redd for at jeg skulle miste den. Boligen er brukt av meg selv om den er oppført på min søster. Gjeldsordningen kom på plass i 2017 og løper enda. Er dette ulovlig og hva vil skje om det blir oppdaget?

Les mer

Kan jeg få endret gjeldsordning som følge av sykdom?

10. okt 2023 · spørsmål

Har gjeldsordning. Har vært i 100 % jobb, men går nå over til AAP grunnet sykdom. Kan dette være med på å forkorte gjeldsordning?

Les mer

Har kreditor krav på diettgodtgjørelse etter frivillig gjeldsordning?

03. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning. Jeg jobber turnus hvor det betales diett, det blir etterbetalt på lønn. Hvem skal ha disse pengene, kreditor eller skyldner?

Les mer

Kan namsmannen sette en stipulert husleie ved gjeldsordning?

29. sep 2023 · spørsmål

Kan namsmannen sette et stipulert husleie ved gjeldsordning? Jeg har ikke for tiden bopel og bor noen tid hos min mor og deler av tiden drar jeg utenlands. Er det en standard måte de setter opp minimums boutgift eller må man ha husleiekontrakt eller lignende?

Les mer

Nedbetaling av gjeldsordning

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg fikk vedtatt en gjeldsordning i februar i år. Siden har jeg betalt ned på betalingsplanen jeg fikk fra namsmannen. I forbindelse med at min far har vunnet i lotto har jeg fått tilbud om å få pengene jeg trenger for å tilbakebetale kreditorene. I henhold til gjeldsordningen er dette ca. 170.000 kr. Spørsmålet mitt er om det er mulig med en slik engangsbetaling ? Trenger jeg advokat for å hjelpe meg med dette ? Eventuelt sånn ca. hvor mye ville det kommet på ?

Les mer

Frivillig gjeldsordning

07. jul 2023 · spørsmål

Jeg har søkt om personlig konkurs. Jeg ønsker en total avskrivning av min gjeld /sekvestrering. I følge NAV finansiell rådgivning og Namsfogden eksisterer ikke denne prosessen i Norge. I stedet har de tilbudt meg et gjeldsoppgjørsprogram med avbetalinger på 3500 NOK gjennom de neste 5-10 år. Stemmer dette? Total gjeld var 2,5 mill NOK, avbetalt gjeldt er 934 000 NOK og restgjelden er 1,2 mill NOK

Les mer

Kan utdannelse påvirke sjansen for gjeldsordning?

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Kan diagnose forkorte gjeldsordningstid?

24. apr 2023 · spørsmål

Jeg har gjeldsordning nå. Men nylig fått diagnosen ADHD i voksen alder. Kan det påvirke noe av gjeldsordningstiden? Forkorte.

Les mer

Gjeldsordning ved dårlig helse

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har fått innvilget gjeldsordning, som løper i fem år. Helsen min er veldig dårlig, og blir bare dårligere. Dette er en stor belastning for meg. Det vil i løpet av gjeldsorningsperioden bli lite/ingenting til overs til fordeling mellom kreditorer. Jeg føler at det er umennskelig å ha dette gående, i tillegg til min alvorlige sykdom. Er det mulig på noen måte å få avsluttet gjeldsordning, pga. helsesituajonen min, og få slettet gjeld på samme måte om den hadde fortsatt?

Les mer

Pantegjeld med sikkerhet i fast eiendom

11. apr 2023 · spørsmål

Kan man søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden når størstedelen av gjelden er boliglån med pant i fast eiendom?

Les mer

Mislighold av gjeldsordningsavtale

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har en gjeldsordning, som jeg har misligholdt. Jeg har fått brev fra tingretten om at gjeldsordningen ikke lenger er gyldig. Er det noe jeg kan gjøre for å fortsette med ordningen?

Les mer