Gjeldsordning

Innhold

Avtale kortere gjeldsordningsperiode

15. jan 2024 · spørsmål

Basert på mine beregninger vil alle mine kreditorer og statens innkreving få omtrent 120 000 kr betalt i løpet av en 5-års gjeldsordningsperiode. Jeg har tenkt på muligheten for å kjøpe meg ut av gjeldsordningen ved å betale 150 000 kr, som er mer enn det kreditorene ville fått i løpet av 5 år. På den måten kan jeg bli ferdig med gjelden raskere. Min familie tilbyr meg denne summen. Hvordan kan jeg få til dette? Dersom de ikke godtar tilbudet, er det mulighet å redusere perioden?

Les mer

Kan jeg få slettet gjelden?

27. nov 2023 · spørsmål

Jeg søker gjeldsordning hos namsmannen. Har vært varig syk siden 2007. Jeg lurer på om det er mulighet for å slette gjelden ettersom den er 15 år gammel?

Les mer

Ønsker å kutte ned på tiden for frivillig gjeldsordning

17. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning på 7 år. Har betalt i 5 år, så det er 2 år igjen nå. Jeg mener det ikke er tungtveiende grunner til at den bør være på mer enn 5 år. Ca. halve gjelden er til Skatteetaten og det var de som ikke godtok 5 år. Namsmannen foreslo 7 år og de godtok dette. Jeg signerte avtalen da jeg var veldig psykisk sliten av det hele og ville bare få til en ordning. Kan jeg be om en tvungen endring hos tingretten?

Les mer

Arvet bolig ble overført til søster for å unndra gjeldsordning

16. okt 2023 · spørsmål

Jeg skulle ha arvet en bolig i 2016. Boligen ble overført til min søster direkte fra dødsboet, fordi jeg forventet gjeldsordning og var redd for at jeg skulle miste den. Boligen er brukt av meg selv om den er oppført på min søster. Gjeldsordningen kom på plass i 2017 og løper enda. Er dette ulovlig og hva vil skje om det blir oppdaget?

Les mer

Kan jeg få endret gjeldsordning som følge av sykdom?

10. okt 2023 · spørsmål

Har gjeldsordning. Har vært i 100 % jobb, men går nå over til AAP grunnet sykdom. Kan dette være med på å forkorte gjeldsordning?

Les mer

Har kreditor krav på diettgodtgjørelse etter frivillig gjeldsordning?

03. okt 2023 · spørsmål

Jeg har frivillig gjeldsordning. Jeg jobber turnus hvor det betales diett, det blir etterbetalt på lønn. Hvem skal ha disse pengene, kreditor eller skyldner?

Les mer

Kan namsmannen sette en stipulert husleie ved gjeldsordning?

29. sep 2023 · spørsmål

Kan namsmannen sette et stipulert husleie ved gjeldsordning? Jeg har ikke for tiden bopel og bor noen tid hos min mor og deler av tiden drar jeg utenlands. Er det en standard måte de setter opp minimums boutgift eller må man ha husleiekontrakt eller lignende?

Les mer

Nedbetaling av gjeldsordning

14. aug 2023 · spørsmål

Jeg fikk vedtatt en gjeldsordning i februar i år. Siden har jeg betalt ned på betalingsplanen jeg fikk fra namsmannen. I forbindelse med at min far har vunnet i lotto har jeg fått tilbud om å få pengene jeg trenger for å tilbakebetale kreditorene. I henhold til gjeldsordningen er dette ca. 170.000 kr. Spørsmålet mitt er om det er mulig med en slik engangsbetaling ? Trenger jeg advokat for å hjelpe meg med dette ? Eventuelt sånn ca. hvor mye ville det kommet på ?

Les mer

Frivillig gjeldsordning

07. jul 2023 · spørsmål

Jeg har søkt om personlig konkurs. Jeg ønsker en total avskrivning av min gjeld /sekvestrering. I følge NAV finansiell rådgivning og Namsfogden eksisterer ikke denne prosessen i Norge. I stedet har de tilbudt meg et gjeldsoppgjørsprogram med avbetalinger på 3500 NOK gjennom de neste 5-10 år. Stemmer dette? Total gjeld var 2,5 mill NOK, avbetalt gjeldt er 934 000 NOK og restgjelden er 1,2 mill NOK

Les mer

Kan utdannelse påvirke sjansen for gjeldsordning?

14. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Vil utdanning påvirke gjeldsordning?

01. jun 2023 · spørsmål

Jeg har søkt på høyskole fra høsten, og nå skal jeg også søke gjeldsordning. Kan utdanningen påvirke utslaget på søknaden om gjeldsordning?

Les mer

Kan diagnose forkorte gjeldsordningstid?

24. apr 2023 · spørsmål

Jeg har gjeldsordning nå. Men nylig fått diagnosen ADHD i voksen alder. Kan det påvirke noe av gjeldsordningstiden? Forkorte.

Les mer

Gjeldsordning ved dårlig helse

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har fått innvilget gjeldsordning, som løper i fem år. Helsen min er veldig dårlig, og blir bare dårligere. Dette er en stor belastning for meg. Det vil i løpet av gjeldsorningsperioden bli lite/ingenting til overs til fordeling mellom kreditorer. Jeg føler at det er umennskelig å ha dette gående, i tillegg til min alvorlige sykdom. Er det mulig på noen måte å få avsluttet gjeldsordning, pga. helsesituajonen min, og få slettet gjeld på samme måte om den hadde fortsatt?

Les mer

Pantegjeld med sikkerhet i fast eiendom

11. apr 2023 · spørsmål

Kan man søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden når størstedelen av gjelden er boliglån med pant i fast eiendom?

Les mer

Mislighold av gjeldsordningsavtale

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har en gjeldsordning, som jeg har misligholdt. Jeg har fått brev fra tingretten om at gjeldsordningen ikke lenger er gyldig. Er det noe jeg kan gjøre for å fortsette med ordningen?

Les mer

Ønsker å senke lønnstrekk

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg har ett lønnstrekk på 16 000 i mnd jeg gjerne vil fått litt ned til 5000 i mnd.

Les mer

Refinansiering av gjeld

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg har stor gjeld, som har bygget seg opp i løpet av noen år. Nå har jeg lyst til å bli gjeldfri og få en ny sjanse. Jeg har omtrent 1,4 millioner i forbruksgjeld, billån på regress og ubetalte regninger som er til inkasso og lønnstrekk. Gjelden er usikret og alt er inne hos namsmannen. Jeg har spurt om gjeldsordning, men all gjelden må ikke være ferskere enn 2 år. Samboeren min har en leilighet, som hun eier selv. Spørsmålet mitt er derfor: Kan hun og jeg bli eiere sammen og refinansiere gjelden min?

Les mer

Vanskelig økonomi etter gjeldsordning

28. jan 2021 · spørsmål

Gjeldsordning. Både jeg og samboer har gjeldsordning hos namsmannen. Vi har hver vår, men noe av det er felles gjeld. Vi sliter forferdelig i denne koronatiden, med meg som er permittert og får 60 % lønn (dagpenger). Jeg må søke nødhjelp hver mnd til NAV. De er veldig klar over disse problemene. Vi står nå i denne situasjonen at barnehagen blir tvangsoppsagt, huset vi leier, andre abonnement som mobil telefon/bredbånd. Vi lever minimalt og trenger sårt hjelp fra noen. Hvor kan vi henvende oss?

Les mer

Pengegave til person med gjeldsordning

25. jan 2021 · spørsmål

Min mann har gjeldsordning. Hans mor ønsker å fordele noe av sin formue til sine barn før hun dør. Pga gjeldsordningen vil da pengene gå til min manns kreditorer. Dette er noe hverken hun eller min mann ønsker. Kan hun gi en pengegave til meg uten at det går til hans kreditorer? Jeg har ikke gjeldsordning.

Les mer

Ny gjeldsordning etter sykdom

16. des 2020 · spørsmål

Hvis det var grunnet medisinske årsaker til at man ikke greide å gjennomføre offentlige gjeldsordningen og kan dokumentere dette, kan man da få en ny mulighet for å få gjeldsordningen på nytt?

Les mer