Hvordan deles verdier fra bolig kjøpt før og etter ekteskap ved skilsmisse?

Publisert: 15.08.2023

Jeg kjøpte en leilighet til 1.200.000 kroner en måned før jeg giftet meg. Jeg hadde en egenkapital på 200.000 kroner + boliglån på 1.000.000 kroner. To år senere ble leiligheten solgt med en fortjeneste på 1.000.000 kroner. Den neste leiligheten ble kjøpt etter at vi ble gift. Hadde da 1.000.000 kroner i egenkapital i tillegg til boliglån på 1.300.000 kroner. Nå koster den 3.500.000 kroner. Hvordan skal verdiene skilles mellom oss dersom vi skilles? Økningen i verdien av den andre leiligheten eller den første også?

Svar:

Viser til ditt spørsmål over. Jeg vil her først lime inn teksten fra aktuell lovbestemmelse:

§ 59.Skjevdeling.
Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.

Vil retten til å utta midler etter første ledd føre til et åpenbart urimelig resultat, kan den helt eller delvis falle bort. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien.

Dersom sterke grunner taler for det, kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor delingen hele eller deler av verdien av felleseie som ikke omfattes av første ledd.

I ditt tilfelle vil det være tale om å kreve holdt utenom midler du hadde før ekteskapet som fortsatt er i behold. Dette er i utgangspunktet din egenkapital på 200.000,-. Disse midlere økes i verdi under ekteskapet ved at den første leiligheten selges med overskudd. Her må man ta en forholdsmessig brøk så ser man verdien av egenandel etter første salg. Denne egenkapitalen investeres da i neste boligkjøp som også stiger i verdi.

Du skal derav kunne skjevdele de opprinnelig 200.000,- og den verdiøkningen som disse har gitt i begge boligkjøp.

Jeg skal ikke her forsøke meg på noen beregningen av hva dette utgjør av beløp.

Skulle dere ikke finne noen løsning vil jeg anbefale at man bruker advokat med spesialkompetanse på skifte i ekteskap.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: