Hvordan fordele arv etter skilsmisse?

Publisert: 04.01.2024

Bolig kjøpt av X og Y i 1975 – lånepapirer viser innskudd fra begge, X står alene som hjemmelshaver. X og Y gift i 1979. X og Y deler på nedbet. av lån. X og Y separeres i 1999 og skilles i 2001. X flytter etter skilsmissen, Y blir boende i deres felles bolig (der X fortsatt står som hjemmelshaver). Når X dør i 2023 blir hjemmel for boligen fordelt på hans fire arvinger. Bolig selges. Hvor stor andel av boligens salgssum bør tilfalle Y, og hvor stor andel bør tilfalle de fire arvingene?

Svar:

Dette vil avhenge av det reelle eierforholdet mellom Y og X, og hva de eventuelt har avtalt i forbindelse med skilsmisseoppgjøret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: