Hvordan sørge for at hytte blir særeie?

Publisert: 31.07.2023

Jeg er gift. Mannen min har ei datter på 15 og vi har i lag en baby på 1år. Vi sparer egenkapital hver for oss og vil kjøpe hus i sammen i fremtiden. Jeg ønsker å binde egenkapitalen min ved å investere i en hytte på 600 000. Problemet er at jeg ønsker å eie hytten alene. Jeg hadde tenkt å kjøpe det på navnet til vårt felles barn, men fant nå ut at hytten kan da ikke brukes som pant. Hvordan kan jeg eie hytten alene, uten at datteren skal få arverett på det som egentlig er mine sparepenger?

Svar:

Dersom dere ikke har opprettet det allerede, høres det ut som en ektepakt kan være aktuelt, med bestemmelser om særeie. Gjenlevende ektefelle har ikke rett til å sitte i uskiftet bo med avdødes særeiemidler ved dødsfall, men mindre det eksplisitt er bestemt noe annet, - men ektefellers arverett gjelder uavhengig av formuesordning (felleseie eller særeie). Hans datters mulighet til å arve deg blir eventuelt indirekte, via din manns arverett etter deg, - med mindre du adopterer henne. Ektefellers arverett opphører ved separasjon.

Det å sette verdier i mindreårige barns navn, løser ikke nødvendigvis noe, - og kan føre til ulike utfordringer i mange år fremover, som bør vurderes nøye. Foreldrene med felles foreldreansvar er i fellesskap økonomiske verger for felles barn, men midlenes størrelse (mer enn 2 x G, G=folketrygdens grunnbeløp, justeres i mai hvert år) kan medføre at Overformynderiet involverer seg. Hvis barna etter hvert blir studenter, kan formue av en viss størrelse være av betydning for retten til stipend fra Lånekassen. Blant annet.

Det blir for omfattende å redegjøre for alle sider ved spørsmålet her. Nærmere rådgivning hos advokat kan nok være hensiktsmessig.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: