Hytte i forskudd på arv

Publisert: 14.11.2022

Forskudd på arv. Gjelder eiendom i form av hytte( fritidsbolig). Til mine to døtre. Er alene. Skal gifte meg januar 2023. Ønsker bruksrett og hvis mulig styring i min levetid. Hvordan går jeg frem?

Svar:

Jeg antar du kun har disse to livsarvingene. Så lenge de får like mye, er ikke det noe problem. Men dere bør lage et dokument som bekrefter at de får dette overført som forskudd på arv, og at det skal komme til fradrag i det endelige arveoppgjøret.

Her bør du også ta inn bestemmelse om bruksrett for deg, og regulere hvordan utgifter skal dekkes, samt bruken. Videre hvor lenge den skal vare, f. eks. i din levetid ( livslang bruksrett, vederlagsfri, men med dekning av utgifter i henhold til bruk, f. eks.).

Jeg anbefaler også å tinglyse din bruksrett sammen med at hjemmelen tinglyses over til barna. Da er de eiere, og det blir ikke noe problem med fremtidig giftemål og ektefellearv senere.

Det kan også være lurt å lage en egen sameieavtale mellom døtrene dine, hvor også din bruksrett inkluderes.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: