Ikke fått nok overtidsbetalt

Publisert: 29.09.2022

Jag har en fråga angående periodsovertid, under sommaren jobbade jag och min syster i Norge och under den senaste lönen fick min syster periodovertid på 34 timmar medan jag endast fick 7 timmar. Vi har jobbat i princip samma timmar under den perioden där de skiljer sig på 5 timmar. När jag frågade min arbetsgivare angående detta så får jag inget svar.

Svar:

Retten til overtidsbetaling går frem av arbeidsavtalen. Gjør det ikke det, så gir arbeidsmiljøloven rett til 40 % tillegg til avtalt timelønn for overtid. Dvs. at det skal betales 140 % for den tiden en arbeider utover ordinær arbeidstid (f.eks. utover 8 timer daglig).

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: